top.JPG

Studniówka 2008 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Dnia 2 lutego 2008 r. odbyła się Studniówka uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. W tym roku zaszczyt ten spotkał grupę 6 uczniów.
Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnych salonach Ambasady Polskiej. Gośćmi honorowymi byli Charge d affaires a.i. RP Pan Radca Jarosław Dziedzic z Małżonką oraz Kierownik Wydziału Konsularnego Pan Minister Tadeusz Oliwiński, również z Małżonką. Ponadto udział wzięli nauczyciele, rodzice, zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców p. Marzena Brezwan oraz reżyser Michał Nocoń, wspierający przygotowania programu artystycznego.
Część oficjalną otworzyło powitanie gości i wystąpienie dyrektor szkoły mgr Hanny Kaczmarczyk, która podsumowała lata nauki, podzieliła się refleksjami na temat roli polskiej edukacji oraz przyszłości absolwentów. Głos zabrali także Pan Radca Jarosław Dziedzic, Pani Marzena Brezwan i Pani Grażyna Garbolewska, gratulując uczniom i dziękując nauczycielom za trud pedagogiczny.
Maturzyści przedstawili program artystyczny, w którym z humorem i autoironią wspominali swoje szkolne „blaski i cienie”, co wywołało burzę oklasków i uśmiechy na ustach widowni. A potem przez sale ambasady przetoczył się korowód taneczny w rytmie poloneza, znanego wszystkim z filmu „Pan Tadeusz”– najpierw w wykonaniu nauczycieli i uczniów, a potem wszystkich gości. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek i wspólne tańce.
Tak więc tradycji stało się zadość, a atmosfery tego wieczoru z całą pewnością nie zapomni sześcioro uczniów ostatniej klasy wiedeńskiego liceum, ich nauczyciele i rodzice.

Opr. Hanna Kaczmarczyk

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

wierszyki o studniówce, wiersze o studniówce