W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.


W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się
w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/. Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:
przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”

KALENDARIUM XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

19.10.2019 r. — Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie
08.03.2020 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych
27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 — Obrady Jury Konkursu w Warszawie
24.06.2020 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy
25.06.2020 r. godz. 14.00 — Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie
26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. — Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i
Wyróżnionych w Konkursie
01.07.2020 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

2020 – MODUŁ A – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MODUŁ A

2020 – MODUŁ A – REGULAMIN

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags