W sobotę 26 listopada b.r. odbyła się Rada Prezesów stowarzyszeń skupionych w Forum Polonii. Obrady koncentrowały się głównie nad dwoma najważniejszymi zadaniami obecnej kadencji Zarządu FP. Jednym z nich było wyłonienie kandydata na stanowisko przyszłego Prezesa Forum, drugim natomiast sondaż możliwości współpracy i pozyskania nowych członków tej organizacji dachowej.
Pierwsza część spotkania – rozmowy na temat kandydatury przyszłego prezesa Forum okazały się bardzo trudne.
Dotychczas brak jest wspólnej koncepcji zarządu w tej sprawie. Pewnym ukierunkowaniem było jednak stwierdzenie obecnego Prezesa A.Lecha , iż dotychczasowy Zarząd FP powinien przedstawić swojego kandydata i będzie starał się go wyłonić w najbliższym czasie.Drugim ,moim zdaniem słusznym stwierdzeniem było , iż przyszły kandydat na Prezesa powinien wywodzić się z aktualnego zarządu. „ Jest to logiczny i naturalny proces tworzenia nowego zarządu“ – powiedział Andrzej Lech.
[smartads]

Czy jednak tak się stanie? W trakcie rozmów na temat ewentualnych kandydatów padły min.nazwiska znanego Polonii śpiewaka operowego oraz byłego prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierow w Austrii.
Obaj pochodzą ze środowisk nie związanych z Forum Polonii, więc uciekanie się do osób, które dotychczas nie były w ogóle zainteresowane współpracą z FP, nie są zorientowane w strukturach Forum lub do osób w ogóle nie posiadających doświadczenia w zakresie działalności społecznej , można widzieć jako porażkę aktualnego składu Zarządu FP.
Nadzieja, iż Zarząd wyłoni kandydata sposród osób zainteresowanych współpracą z Forum i kompetentnych jednak istnieje.Będzie to jednak proces bardziej skomplikowany.
Po przerwie na otwarte spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji dotychczas niezrzeszonych w Forum (Stowarzyszenie „Zubry“ skupiające młode pokolenie Polonii Austriackiej) oraz tych, które wystąpiły z Forum w ostatnich latach (mam tu na myśli blok stowarzyszeń tworzących aktualnie Porozumienie Chrześcijańsko-Narodowe, Stowarzyszenie „Sokół Polski“).Ta cześć spotkania okazała się zaskakująco produktywna. Konstruktywne propozycje gości spotkały się z pozytywnym przyjęciem ogółu i już po niespełna godzinie doszło do porozumienia . Efektem spotkania będzie powołanie grupy roboczej, ktora zajmie się pracą nad poprawkami do aktualnej wersji statutu ,wersji która powinna zadowolić większość organizacji polonijnych.
Już na dniach Zarząd FP wysłać ma do wszystkich organizacji polonijnych propozycję udziału w pracach tej grupy roboczej. Jest to ogromny krok w kierunku porozumienia i współpracy na rzecz Polonii w Austrii. Spotkanie zakończyło się wstępna deklaracją wstąpienia do Forum Polonii Stowarzyszenia „Zubry“, zaś uczestnicy spotkania na zakończenie podali sobie ręce w obopólnej nadzieji na porozumienie. Jest to bez wątpienia dobry znak na przyszłość ale na to, by można było mówić o pełnym sukcesie należy jeszcze poczekać.

Dla Portalu Polonii Austriackiej iPolen.at
Mirosław Wałęga

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags