imgp0086top.JPG

Jak już wspomniałem w poprzednim artykule, w dniach 5-6 kwietnia b.r.odbył się w Bad Kleinkirchheim  Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wspólnoty Polonijnych Organizacji w Austrii “Forum Polonii”. Stowarzyszenie to reprezentuje oficjalnie społeczność polonijną w Austrii wobec władz i instytucji tego kraju ,jak również w kontaktach z krajem macieżystym-Polską.W Zjeździe wzięły udział 32 organizacje reprezentowane przez 42 zrzeszonych w nich członków.
Po oficjalnym otwarciu Zjazdu przez Prezesa “Forum Polonii” pana Andrzeja Lecha oraz gospodarza obrad, pana Jerzego Konarzewskiego, przedstawiciela Polonii z Karyntii, głos zabrali honorowi goście.Byli nimi :

pani Helena Miziniak- Prezydent Europejskiego Forum Organizacji Polonijnych, Wicemarszałek Sejmu RP,

pan Marek Borowski ,Profesor Józef Wróbel- przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz pan Tadeusz Oliwiński, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Austrii. W krótkich exposee goście mówili o wizji  przyszłości organizacji polonijnych, ich nowych możliwościach i potrzebach a także o oczekiwaniach ,jakie wiąże z silną pozycją Polonii obecny rząd w Polsce. „ To wy jesteście prawdziwymi ambasadorami Polski w świecie” podkreślił Wicemarszałek Borowski w swoim wystąpieniu. Obiecał większe wsparcie i zainteresowanie dla polonijnych działań ze strony Sejmu RP na rzecz polskiego lobbingu w Europie.
Prof. Wróbel poinformował zebranych, iż polityka  Stowarzyszenia Wspólnota Polska w kontekście Polonii również ma ulec zmianom.Srodki finansowe ,którymi dysponuje Senat RP,dotychczas kierowane dla Polonii na wschodzie mają w większej części niż dotychczas zasilić Polonię krajów Europy Zachodniej.
Prezydent Miziniak poruszyła problemy pomocy  dla tzw. Młodej Polonii na przykładzie nowej fali emigracji Polaków do Anglii.
Co do samego przebiegu obrad.
Chociaż atmosfera na sali była gorąca , to bez wątpienia w swojej tegorocznej formule zjazd odróżnił się  pozytywnie od słynnego już zeszłorocznego, o którym informacja  trafiła nawet do polskich gazet(!).
Fakt ten można z pewnością przypisać min. poprawkom statutowym i innym cennym zmianom ostatniego roku w Forum (np. powołanie Sądu Koleżeńskiego) .
O tym,jak żarliwie dyskutowano i spierano się podczas obrad w Kleinkirchheim świadczyć może wypowiedź pani Prezydent Miziniak, osoby z racji sprawowanej funkcji na zjazdach Polonii bywałej, która stwierdziła ,iż tak intensywnego spotkania Polonii nie przeżyła od początku swojej działalności , czyli od 45 lat.
Narzuca się pytanie : Na czym polegał dotychczasowy spór w Zarządzie Forum Polonii?
Postaram się to naświetlić w maksymalnym uproszczeniu.
Do  2006 roku Zarząd składał się z dwóch sił ,które znajdowały się w równowadze liczebnej .Jedną z nich była siła konserwatywna ,  występująca obecnie pod nazwą Porozumienie Chrześcijańsko –Patriotyczne ,w której skład wchodzą : Chór Gaudette , Rada Laikatu ,Związek Rodzin Chrześcijańskich oraz Stowarzyszenie “Sierpień 80”. Działalność tej grupy można scharakteryzować krótko tak, iż organizacje w jej skład wchodzące budowały i umacniały ducha polskości i tradycyjnego katolicyzmu wśród Polonii Austriackiej. Ten kierunek świetnie sprawdzał się jeszcze przed 15 laty  prowadząc jednak na dłuższą metę do zamykania się organizacji polonijnych w swoim środowisku i separacji w społeczeństwie austriackim .
Z drugiej strony powstawały niemal jak grzyby po deszczu stowarzyszenia, które przyszłość Polonii widziały w integracji z społecznością austriacką w duchu jej interkulturalnego rozwoju.Scieranie się ze sobą tak przeciwstawnych koncepcji z jednej strony a równowaga głosów w zarządzie z drugiej strony doprowadziła w końcu do paraliżu w pracach Forum, którego zarząd, uwikłany w wewnętrzne spory ,nie był w stanie podejmować żadnych wiążących decyzji.
We wspomnianym już 2006 roku Stowarzyszenie “ipolen.at” postanowiło przystąpić do Forum . W niedługim czasie  decyzję o przystąpieniu podjęły również “Stowarzyszenie Takt”, “Kabaret E” i ostatnio młode Stowarzyszenie “Ferajna”.  Fakt ten wprowadził zmianę w strukturze członków “Forum Polonii”,zmianę układu dotychczasowych sił a w efekcie końcowym  spowodował zmianę kierunku  działalności zarządu oraz wybór jego nowego składu.Przedstawiciele Porozumienia Chrześcijańsko-Patriotycznego na znak protestu przeciwko decyzjom Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego opuścili salę obrad i nie startowali do wyborów.
Czy spowoduje to rozpad Forum Polonii na dwie niezależne organizacje dachowe?
Tego na dzień dzisiejszy nie da się jeszcze przewidzieć.
Miejmy jednak nadzieję ,że do tego nie dojdzie. A jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czekamy na komentarze.

GM Wałęga

Już wkrótce ukaże się wywiad z Prezesem “Forum Polonii” mgr A. Lechem , którego  tematem będzie aktualna sytuacja  Forum .

  


  
  
  

KomentarzeJeden komentarz do “Dokąd zmierzasz Forum Polonii ?- Część II”

  1. Dodał: Kamila Dworak - 20 April 2008 23:23

    Mysle, ze dwie a nawet trzy organizacje dachowe moga istniec, a poza tym powinny rywalizowac ze soba. Na pewno podniesie to atrakcyjnosc organizacji, a najlepsza i najbardziej wytrwala przetrwa.
    Pozdrawiam
    Kamila

Dodaj komentarz

  
  

Tags