005.jpg

Podczas gdy emocje po wyborach parlamentarnych w Polsce powoli opadają , to w środowisku polonijnym Wiednia daje się odczuć zupełnie przeciwny trend. Dokładniej rzecz biorąc mowa tu o sytuacji ,w której znajduje się aktualnie Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Austrii – Forum Polonii.

Powodem tej niecodziennej sytuacji w Forum są konsekwencje przebiegu wyborów do zarządu tej dachowej organizacji w marcu br. Przebieg tamtych wydarzeń najłagodniej okreslić można jako skomplikowany, skupię się więc głownie na wynikłych konsekwencjach.
Otóż w wyniku wyborczych turbulencji, decyzją Sądu Koleżeńskiego, z działania w zarządzie Forum wykluczeni zostali panowie Piotr Leśniak i Piotr Radowski.

063.jpg

Ta sytuacja pociągnęła za sobą kolejne rezygnacje min.pana Lecha Krawczyka , prezesa Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół Polski” .

040.jpg
Prawdopodobne są dalsze przetasowania w zarządzie Forum ,ale czy do nich dojdzie czas pokaże.
Faktem jest natomiast,iz jedno z młodszych ale aktywnie działajacych i dobrze zapowiadających się stowarzyszeń podjęło decyzję wstąpienia do Forum Polonii .Mowa tutaj o Stowarzyszeniu Artystycznym Ferajna.

W jakiej formie znajduje się aktualnie Forum?

Zdaniem prezesa Andrzeja Lecha – ” Forum ma sie nieźle , demokracja ma swoje prawa ale i obowiązki .Wiele oczekuje po Radzie Prezesów ,która ma się opowiedziedzieć za tym ,w która strone powinniśmy pójść”
Moim zdaniem Forum stoi obecnie przed wielką szansą zakończenia wieloletniego „pata“, który opóźniał a nawet paraliżował pracę zarządu. Jest wiele do zrobienia począwszy od zmian w statucie a skończywszy na stworzeniu nowych struktur i wdrożeniu ich w życie.
Głównym sukcesem obecnego zarządu jest uaktywnienie Sądu Polubownego , który do tej pory był organem tylko teoretycznym.
Był to tzw.ciężki poród ,ale po prawie dziewięciu miesiącach pierwsze orzeczenie Sądu Polubownego ujrzało światło dzienne.
020.jpg
Na 24 listopada bieżacego roku została zwołana Rada Prezesów ,na której omówione zostaną najważniejsze sprawy dotyczące przyszłości Forum Polonii.
Odpowiedź na pytanie ” Dokąd zmierzasz Forum Polonii ?” otrzymamy po 24 listopada – o czym pastaram się Państwa poinformować.

Mirosław Wałęga

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

forum polonii wien