ambasad2_mg_5665-19-mediumtop.JPG

„Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe”.
(Arthur Charles Clarke)

Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanny Kaczmarczyk i reżysera Michała Noconia, podjęto nowatorską inicjatywę wystawienia spektaklu poetyckiego w języku polskim i niemieckim. Pomysł wspólnego działania z XLIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. W. Goethego w Warszawie (szkoła z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego) narodził się już znacznie wcześniej, ale sfinalizować udało się go dopiero w roku szkolnym 2008/2009.
Od jesieni praca nad scenariuszem programu i opracowaniem tekstów literackich rozpoczęła się w Wiedniu, natomiast w styczniu odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Warszawie. Uczniowie obu szkół pracowali w swoich grupach nad wybranymi tekstami polskiej poezji m.in. Cz. Miłosza. W. Szymborskiej, S. Barańczaka, S. Wyspiańskiego pod kierunkiem reż. M. Noconia, pracującego w profesjonalnych teatrach w Polsce i Niemczech, a wspierającego od kilku lat działalność koła teatralnego w Szkole Polskiej w Wiedniu.
W dniach 20.04-24.04.2009 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu wraz z opiekunami w osobach dyrektora szkoły p. Hanny Kaczmarczyk oraz nauczycielki języka polskiego p. Agnieszki Banaśkiewicz wyjechała do Warszawy na zaproszenie p. R. Zygrzak, dyrektora XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. W. Goethego.
Pobyt w sttolicy był okazją do pierwszego bezpośredniego spotkania uczestników projektu oraz poznania Warszawy (m.in. wizyta w Teatrze Narodowym, Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego).
Po intensywnych próbach i zajęciach warsztatowych, w dniu 23.04.09 w budynku Liceum im. J. W. Goethego odbył się spektakl teatralny. Patronat objął Poseł na Sejm RP   Krzysztof Tyszkiewicz. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz miasta, Dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą p. Magdalena Bogusławska, przedstawiciele Ambasady Niemiec, koordynatorzy nauczania języka niemieckiego w Polsce. Aktorzy i organizatorzy otrzymali życzenia i gratulacje od Posłanki na Sejm RP p. Joanny Fabisiak.
Na niepowtarzalną atmosferę spektaklu złożyła się profesjonalna gra aktorska, intrygujące oświetlenie, podkład muzyczny oraz efekty multimedialne w postaci równoległej projekcji filmów nakręconych przez młodzież w Warszawie i Wiedniu. Grupa wiedeńska prezentowała poezję w języku polskim, natomiast grupa warszawska – po niemiecku, co pozwoliło uczestnikom na pogłebienie kompetencji językowych. Nie do przecenienia jest również fakt poznania polskiej stolicy oraz nawiązania przyjaźni z rówieśnikami, które są bardzo potrzebne polskim dzieciom żyjącym na emigracji.
Przedstawienie skłoniło uczestników i widzów do refleksji na temat barier i granic, które musimy pokonywać w życiu prywatnym i publicznym, samotności i szukania bliskosci drugiego człowieka, ograniczeń i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, różnych obrazów świata prezentowanych przez poezję. Młodzi wykonawcy poradzili sobie świetnie z opanowaniem trudnych tekstów poetyckich zarówno pod względem językowym, jak i aktorskim.
Kontynuacją projektu była wizyta młodzieży z Warszawy w Wiedniu i wspólny występ w Szkole Polskiej oraz w Ambasadzie RP w Wiedniu. Patronat honorowy nad spektaklem objął Pan Ambasador dr Jerzy Margański.
W dniu 03.06.2009 r. program został zaprezentowany w siedzibie Zespołu Szkół w Wiedniu – obejrzeli go uczniowie Szkoły Polskiej, rodzice i przedstawiciele austriackiej szkoły Kollegium Kalksburg. Natomiast główne uroczystości odbyły się w pomieszczeniach reprezentacyjnych Ambasady RP w Wiedniu. Na spektakl zaproszono przedstawicieli austriackich władz oświatowych, władz miasta, dyrektorów i nauczycieli szkół austriackich oraz przedstawicieli środowiska polonijnego w Austrii (prezesów organizacji, przedstawicieli nauki i sztuki). Spotkanie otworzyli Minister T. Oliwiński, Kierownik Wydziału Konsularnego w Wiedniu oraz dyrektor Hanna Kaczmarczyk z Wiednia i dyrektor Renata Zygrzak z Warszawy. Salon Ambasady udało się przeistoczyć w przestrzeń sceniczną, na której rozegrał się wielopłaszczyznowy spektakl, wzbogacony muzyką i równoległą projekcją filmów, nagranych przez uczestników pod kierunkiem M. Noconia. Były to filmowe refleksje i „ilustracje” tekstów poetyckich.
Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Ambasady RP w Wiedniu, Rady Rodziców, zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli obu szkół, reżysera p. M. Noconia oraz pomocy wielu zaprzyjaźnionych ze szkołą osób (m.in. budowa scenografii J. Kowalczyk, S. Piwowarczyk, pomoc w obsłudze medialnej G. Kaczmarczyk, dokumentacja filmowa i fotograficzna T. Mazur).
Program był nie tylko okazją do prezentacji umiejętności aktorskich młodych Polaków z Warszawy i Wiednia, ale też do podziękowania wszystkim, którzy wspierają nauczanie języka polskiego w Austrii oraz do przypomnienia gościom austriackim o rocznicy pierwszych polskich wolnych wyborów w 1989 r.
Realizacja projektu była zadaniem złożonym i skomplikowanym m.in. ze względu na sposób pracy wymagający koordynacji działań w Polsce i Austrii oraz konieczność zdobycia potrzebnych środków finansowych.
Celem tak naprawdę było nie tyle zaznajomienie gimnazjalistów i licealistów z warsztatem aktorskim (tym bardziej, że grupa wiedeńska ma na swoim koncie już kilka występów m.in. w „Weselu” S. Wyspiańskiego, spektaklach „Wywoływanie Mickiewicza” i „Ucz się polskiego”), ale dla grupy warszawskiej  – prezentacja poziomu opanowania umiejętności z zakresie języka niemieckiego, natomiast dla uczniów Szkołuy Polskiej w Wiedniu – pogłębienie identyfikacji kulturowej, przybliżenie kraju, z którego pochodzą dzieci lub ich rodzice, promocja znajomości języka polskiego, przekonanie austriackich władz oświatowych o korzyściach płynących z wielojęzyczności polskich uczniów. Reakcja publiczności w obu miastach świadczy, że cel ten udało się osiągnąć.

Mgr Hanna Kaczmarczyk
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP w Wiedniu


foto: Tadeusz Mazur

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

renata zygrzak