Zbliżający się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum jest tematem dyskusji wielu organizacji polonijnych w Austrii.Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu zostały naniesione poprawki statutowe,które umożliwiają włączenie się w działalność F.P nowym organizacjom,badź grupom polonijnym. Zbliżające się wybory do zarzadu F.P stwarzają szanse na odbudowe mocno nadszarpniętego w ostatnim czasie wizerunku Forum.
Istotnym jest, aby wybory odbyły się demokratycznie,bez prób narzucania woli
-jest to życzenie organizacji wiedeńskich jak również stanowisko Klagenfurt, Tyrolu oraz Linzu.Tylko demokratycznie poparty większością Zarzad będzie miał możliwość wprowadzenia zmian w dotychczasowej jego działalności oraz otworzenia się na organizacje badź grupy polonijne,dla których stworzy warunki zachęcające do wzajemnej współpracy.
Kandydatem wielu organizacji z FP,jak również innych niezrzeszonych a biorących czynny udział w życiu polonijnym w Austrii jest Teresa Kopeć.Bezpośrednio zgłoszona została przez dwie wiedeńskie organizacje „iPolen.at” oraz Globus”

Krótka charakterystyka osoby:
mgr inż. Teresa Kopeć urodzona w Rzeszowie ,wykształcenie wyższe ekonomiczne,
absolwentka Krakowskiej Akademii Rolniczej-dyplomy dwóch kierunków studiow: Ekonomika Produkcji Rolnej oraz Handel i Spółdzielczość Wiejska
Ukończone także studia podyplomowe o kierunku:
Menedżer Jakości produktów spożywczych i Zywienia Czlowieka.
W Austrii prowadzi administrację i menedżerstwo własnej firmy.
Jest matką dwóch dorastających synów.
Społecznie udziela się w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników w Austrii ,
oraz w Polskim Stowarzyszeniu Sportowym ,z którego inicjatywy objęła funkcje skarbnika w Zarządzie Forum Polonii w Austrii.

W uzasadnieniu zgłoszenia kandydatury podane zostały min. następujące cechy kandydatki :
mgr inż. Teresa Kopeć to:
osoba o dobrym statusie społecznym i zawodowym,cieszy się ogólnie bardzo dobra opinią,
w miarę znana ze swej działalności w środowisku polonijnym,elokwentna,
potrafi integrować grupy polonijne,
ambitna,posiada dobre maniery oraz zdolności dyplomatyczne.

Zaproponowany przez Stowarzyszenie “Takt” kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Forum były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Austrii pan Wojciech Rogalski, kwestie współpracy z Forum widzi bardzo pozytywnie.Jednakże na dzień dzisiejszy decyzje o pełnieniu funkcji w Zarządzie uważa za absolutnie przedwczesną.Ta wypowiedź spotkała się z pełnym zrozumieniem zebranych. Rogalski wyraził natomiast gotowość włączenia się w wysiłki Polonii Wiedeńskiej o uzyskanie statusu mniejszości narodowej w Austrii.
Obecny, wieloletni prezes A.Lech jak i pozostała część Zarządu oświadczyła,iż nie będą ubiegać się o fotel Prezesa Forum Polonii najbliższej kadencji.
Wkrótce czas pokaże innych kandydatów,którzy bedą startować w najbliższych wyborach,pokaże tym samym dojrzałość demokracji wśród Polonii Austriackiej.

dla iPolen.at
Mirosław Wałęga

  


  
  
  

KomentarzeJeden komentarz do “Forum Polonii w Austrii – przygotowania do wyborów”

  1. Dodał: Ewa Kozielska - 12 March 2014 14:25

    dobry kawal ;-)))

Dodaj komentarz

  
  

Tags

teresa kopec wieden, teresa kopeć