Fundacja AVE organizuje II Janowy Turniej Literacki na wiersz lub esej, nawiązujący do twórczości Ks. Jana Twardowskiego.
Zapraszamy Państwa podopiecznych do udziału w tym przedsięwzięciu.


Organizatorzy: Fundacja AVE przy współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Białołęckim Ośrodkiem Kultury i Domem Kultury „Świt”

Cele: -Prezentacja dziedzictwa intelektualnego i twórczości księdza
Jana Twardowskiego; przybliżenie Osoby, Życia i Dzieła Kapłana-Poety;
-Zainteresowanie Osobą i Twórczością księdza Jana Twardowskiego;
-Pogłębienie znajomości poezji i prozy księdza Jana Twardowskiego;
-Promocja kultury słowa mówionego;
-Sceniczna i poetycka integracja międzypokoleniowa;


[smartads]

*** TURNIEJ LITERACKI

Idea Chcemy zainspirować dzieci i młodzież do pisania wierszy. Idea turnieju dotyczy stworzenia poezji i prozy, nawiązującej klimatem, tematyką, formą do oryginalnej twórczości ks. Twardowskiego.

Konkurs na wiersz. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 1 osoba może zgłosić 3 własne wiersze, inspirowane twórczością Ks. Jana Twardowskiego.

Konkurs na esej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 1 osoba może zgłosić 1 esej (objętość do 2,5 strony standardowego maszynopisu), inspirowany twórczością Jana od Biedronki.

Nagrody. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez jury, złożonego z ludzi pióra (poeci, felietoniści, pisarze). Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto najciekawsze utwory zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej konkursu i wydane w tomiku.

Zgłoszenia. Prace należy przesyłać na adres Fundacji AVE: ul. Ceramiczna 29 lok. 1 lub mailem avetki@wp.pl do 18 V 2011 roku. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

wiersze na pożegnanie księdza, wiersz na pożegnanie księdza, wierszyk na pozegnanie ksiedza