Z wielką radością pragnę przekazać informacje, że w dniu 07 września 2012 roku, w nawiązaniu do dnia 7 września 1939 roku daty rozwiązania organizacji został restytuowany Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech – ZHPwN z siedzibą w Hanowerze.

Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Związkiem Polaków w Niemczech spod znaku Rodła z siedzibą w Bochum i Naczelnictwem ZHPwN, mamy wyjątkową okazje współuczestniczenia w zdarzeniu o znaczeniu historycznym. Nasze dzieci mogą poznać i docenić wartości historyczne, jakie niesie odtwarzanie formacji historycznej i kontynuowanie misji jakie niesie harcerstwo dla środowisk Polonijnych.

Naszymi głównymi celami działalności jest integracja środowisk polonijnych, szczególnie dzieci, młodzież i dorosłych w formacji harcerskiej podczas wspólnej pracy i zabawy, oraz;

pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży polonijnej min. poprzez:

1. krzewienie poczucia przynależności do Narodu Polskiego,

2. świadome kultywowanie chlubnych tradycji i kultury Narodu Polskiego,

3. promocję nauki języka polskiego jako ojczystego.

Zapraszam do współpracy wszystkich harcerzy i harcerki, instruktorów i instruktorki harcerskie oraz nauczycieli, w celu formowania gromad zuchowych, zastępów, drużyn i komend ZHPwN oraz włączenia się do współtworzenia polskiej, nowoczesnej i europejskiej organizacji harcerskiej. Zapraszamy również rodziców i dorosłych do współtworzenia Kół Przyjaciół Harcerstwa (KPH), wspierających dzieci w ich harcerskiej przygodzie.

Zapewniamy ciężką i odpowiedzialną pracę oraz harcerską przygodę życia!

Nasza wspólna praca może zaowocować wśród Polonii świadomością i poczuciem wartości z historii i tradycji, jaka łączyć powinna wszystkich Polaków.

Zapraszamy do dzielenia się uwagami i pomysłami, które pomogą nam jeszcze efektywniej realizować naszą misję, a jednocześnie zapraszam do przyszłych wspólnych inicjatyw dla dobra środowisk polonijnych i naszej organizacji.

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji wszystkim współpracującym organizacjom polonijnym, a także współpracownikom AUSTRIACKO-POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INFORMACYJNO-KULTURALNEGO ” ipolen.at”.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ !

phm.Matysiak Robert
…………………………………………..
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags