Tradycyjnym punktem programu Dni Kultury Polskiej w Austrii jest już od wielu lat przygotowywane przez Radę Rodziców Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu przedstawienie teatralne dla dzieci.
W tym roku organizatorzy zaprosili spektakl Teatru Lalki “Rabcio” pt. “Kiedy króla boli ząb”. Przedstawienie to mieliśmy wprawdzie okazję już raz w Wiedniu oglądać , ale kto powiedział, że nie należy powtarzać rzeczy dobrych?
Młoda publiczność Tak w każdym razie spektakl ten oceniła.A ponieważ obrazy mówią często więcej niż słowa zapraszamy Państwa do fotoreportażu.

Redakcja ipolen.at

Foto: Władysław Wichrowski

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags