31.03 KOMUNIKAT

walne09top.JPG
W dniach 28.03. – 29.03.09. w Domu Polskim – siedzibie Stacji Naukowej PAN w Wiedniu przy Behaavergasse 25, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wspólnoty Organizacji Polonijnych w Austrii „Forum Polonii”, w którym poza organizacjami zrzeszonymi, uczestniczyli zaproszeni goście: Franciszek J. Stefaniuk  poseł na Sejm RP – z-ca Przewodniczącego Komisji Lączności z Polakami za Granicą, Tadeusz Oliwiński -Kierownik Konsulatu RP w Wiedniu, Iwona Borowska-Popławska – Kierownik Działu Programowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, ks. Rektor Zygmunt Waz CR –Kościół Polski w Wiedniu, Mieczysław Ledóchowski – honorowy Prezes „Forum Polonii”.
Uczestników Zjazdu, jako gospodarz,  powitał dyrektor Stacji Naukowej PAN  w Wiedniu prof dr Bogusław Dybaś.

Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz Wspólnoty.
Na podstawie zmienionego statutu, wybór Prezesa Forum nastąpił po raz pierwszy
w tajnych wyborach bezpośrednich – wybrano jednogłośnie dotychczasowego prezesa „Forum” – mgr Andrzeja Lecha, natomiast nowowybrany Zarząd na swoim pierwszym zebraniu powyborczym w dniu 28.03.09. zgodnie ze statutem ukonstytuował się w następującym składzie (alfabetycznie) :

Maria Buczak, Andrzej Kempa            wice – prezesi
mgr Barbara Kling                               sekretarz
mgr inż. Ryszard Hawrylak                 skarbnik
Julian Gaborek                                   członek
Bogdan Wasilewski                            członek
mgr Marek Zygmunt                           członek
mgr Magdalena Kiss-Orski                 członek rezerwowy
mgr Alina Majewski                            członek rezerwowy
Iwona Wasilewska                            członek rezerwowy

Komisja Rewizyjna:
mgr Elżbieta Orlowski                        przewodnicząca
prof.dr Zygmunt Bukowski
mgr inż. Mirosław Szeller

Komisja Statutowa:
mgr Barbara Kling                              przewodnicząca
mgr Alina Majewski
Bogdan Wasilewski

Sąd Koleżeński:
Jerzy Konarzewski                             przewodniczący
mgr inż. Lech Miełoszewski
mgr Aleksander Zimierski

  


  
  
  

KomentarzeJeden komentarz do “KOMUNIKAT”

  1. Dodał: Osses-Frei Janina - 4 April 2009 16:57

    Gratuluje wybranym przedstawicielom Polonii do Zarzadu Forum Polonii, szkoda tylko ze obok nazwisk nie ma nazwy Organizacji jaka reprezentuja.<br />
    Szkoda takze, ze nie ma na liscie wybranych kolegii Mirka Walegi z IPOLEN, dlaczego nie kandydowal?
    Z kolezenskim pozdrowieniem i zyczeniami Wesolego Alleluja !
    Janina Osses-Frei

Dodaj komentarz

  
  

Tags