Konkurs iPolen.at  –   Zostan fanem iPolen.at i wygraj jeden z trzech Albumow pt. “Polska oczami obcokrajowca”.
Doskonały prezent świąteczny!

Aby wygrac, nalezy zostac fanem Portalu iPolen.at na facebook i wyslac mail o tresci, czemu ty powiniennes/as dostac ten album. Mail powinien zawierac twoje imie na facebook. Wyslij mail


Zobacz dalsze Informacje o albumie “Polska oczami obcokrajowca” –> tutaj

[smartads]


Powiedz o konkursie Twoim znajmym! Losujemy az trzy albumy!Zapraszamy do konkursu!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno Informacyjne ipolen.at www.ipolen.at Strone informacyjną www.imprezy.at zwanymi dalej Organizatorami.

2. Okres nadsyłania trwa od 10.12.10 do dnia 22.12.10 Podanie wyników na stronach internetowych Organizatorów nastąpi w dniach od 22.12.10

3. Nagrodą w przeprowadzonym konkursie jest wartościowy i przepięknie wydany album fotografii  autorstwa Georga van der Weyden pt. “Polska oczami obcokrajowca ” z komentarzami w polskiej i angielskiej wersji językowej.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

– miejscem zamieszkania jest Austria.

– prześle maila, dowod bytu fanem Portalu iPolen.at na facebook oraz numer telefonu.

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

8. Informacja, którzy z uczestników konkursu zdobył nagrodę w okresie konkursowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorow w terminie 22.12.10

9. Nagrodę w konkursie należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub upoważnić Organizatora do przesłania listem poleconym na wskazany adres. Odbiór nagrody przez zdobywcę nagrody powinien nastąpić w terminie 30 dni od postawienia nagrody do dyspozycji zdobywcy nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

10. Uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie www.ipolen.at

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail office@ipolen.at w terminie do 30.12.2010.

13. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

14. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags