Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dawny Zespół Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą) wraz  z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą.

Przewidziane są dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szkoły podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum oraz  3 klasa gimnazjum i klasy 1-3 liceum. Pierwszy etap konkursu odbędzie się stacjonarnie pomiędzy 24 a 30 stycznia 2011r. w placówkach edukacyjnych w kraju pobytu uczestnika konkursu. Drugi etap przewidziany jest na 10 marca 2011 roku i odbędzie się on-line na platformie e-learningowej, do użycia której wszyscy laureaci etapu I zostaną odpowiednio przeszkoleni. Laureaci II etapu konkursu z grupy starszej zostaną zakwalifikowani do III etapu Olimpiady Polonistycznej, której finał odbędzie się 5-7 kwietnia 2011roku.


[smartads]


W załączniku znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz do rozpromowania jego idei pośród dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą. W tym celu również zwracamy się do Państwa z prośbą o wydrukowanie plakatu informacyjnego promującego konkurs i umieszczenie go w miejscach widocznych dla osób, do których konkurs jest skierowany.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać mailowo na adres konkurs@polskaszkola.edu.pl do 20 stycznia 2011 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się również na naszych stronach: www.spzg.pl i www.polskaszkola.edu.pl.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags