Licznie zebrani przyjaciele, znajomi, rodziny, oraz najważniejsze osobistości władz politycznych Karyntii byli obecni w Sali Lustrzanej siedziby Rządu Krajowego w Klagenfurcie w czasie uroczystości wręczania wysokich polskich odznaczeń Peterowi Gstettnerowi i Jerzemu Konarzewskiemu przez ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, Artura Lorkowskiego w asyście premiera Rządu Krajowego Karyntii, Petera Kaisera.

Ambasador Artur Lorkowski podziękował Peterowi Gstettnerowi za stworzenie miejsca pamięci ofiar faszyzmu w miejscu byłego podobozu KZ Mauthausen na przełęczy Loibl, a Jerzemu Konarzewskiemu za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Polaków i Polonii w Austrii, a szczególnie w Karyntii, określając go jako ważnego „ambasadora Polski”.

Laudację na cześć Petera Gstettnera wygłosił kompozytor i pianista, Paul Gulda, który podkteślił wielkie zasługi odznaczonego w dzieło zachowania pamięci o ofiarach faszystowskiego terroru, natomiast sylwetkę i zasługi Jerzego Konarzewskiego przedstawił były prezes Forum Polonii, Andrzej Lech podkreślając wieloletnią działalność polonijną obejmującą integrację i pomoc dla rodaków, ale też wkład w pielęgnację grobów polskich ofiar wojennych i Polaków zmarłych w Kryntii, oraz niezwykle ważne dzieło renowacji grobu Bolesława Smiałego w Ossiach.

Uroczystość zakończyły gratulacje dla odznaczonych, najpierw oficjalnie, a następnie, już bardziej prywatnie, w czasie osobistych rozmów przy bardzo urozmaiconym bufecie.

Peterowi Gstettnerowi i Jerzemu Konarzewskiemu serdecznie gratulujemy.

Red.iPolen.at  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags