image032top.JPG
W ramach spotkań z ważnymi osobistościami w Salonie Ambasady Polskiej na zaproszenie Ambasadora Dr.Jerzego Margańskiego na spotkanie w dniu 17 czerwca przybył były prezydent Lech Wałęsa, twórca “Solidarności””,inicjator robotniczych przemian polityczno-społecznych lat 80-tych i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Spotkanie dyskusyjne między gościem Lechem Wałęsą a austriackim prof. Rainerem Münz `em (naukowiec i ekspert do spraw demografii i migracji) prowadziła redaktor gazety “Der Standard” pani Dr. Aleksandra Föderl-Schmidt. Dyskusja polsko-austriacka toczyła się wokół problematyki Unii Europejskiej, globalizacji, perspektyw dla Europy, była bardzo ożywiona i interesująca. Prezentując swoje poglądy Lech Wałęsa często dowcipkował dla stworzenia lżejszej atmosfery w upalny wieczór w wypełnionym po brzegi słuchaczami
Salonie Ambasady. Po przeszło dwóch godzinach dyskusji podsumowanej przez Ambasadora Jerzego Margańskiego Lech Wałęsa opuścił szybko Ambasadę. Liczni Zaproszeni goście z kręgów dyplomatycznych, naukowych i przedstawiciele Polonii jeszcze długo dyskutowali między sobąi dzielili się swoimi wrażeniami ze  spotkania w Salonie Ambasady Polskiej na Hietzingu.
Z pewnością to spotkanie dla wielu przybyłych gości było bardzo dużym przeżyciem i wzbudziło wiele emocji. Moim zdaniem ,nawet jeżeli nie wszystkie poglądy  noblisty Lecha
Wałęsy były dla niektórych słuchaczy odkrywcze, to na pewno należy się nasz szacunek i uznanie za jego dokonania, które przeszły do historii świata i zapoczątkowały pozytywne przemiany polityczne w Europie w latach 80-90.

Dr.Janina Osses-Frei

Tekst i foto: Janina Osses-Frei

  


  
  
  

Komentarze



Dodaj komentarz

  
  

Tags