16 stycznia 2012 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu z inicjatywy Klubu Profesorów, odbył się wykład Profesora Jana Zazgornika na temat choroby Parkinsona. Prezentacja odbyła się w Sali Jana Sobieskiego i zgromadziła około 35 słuchaczy.
Wykład został wygłoszony w języku niemieckim, stąd też obecność austriackich gości wśród słuchaczy. Co ciekawe wśród widowni zauważyć można było wielu młodych ludzi zainteresowanych tematem, przypuszczam, że w większości byli to studenci medycyny.

Krótko na temat choroby Morbus Parkinson jest samoistną, powoli postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. Nazwa choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia, jednak jego podłoże anatomiczne i biochemiczne poznano dopiero w latach 60. XX wieku. Choroba Parkinsona dotyczy 1% populacji ludzi od 40.-60. roku życia, ale zdarza się również u ludzi młodszych. W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej (łac. substantia nigra) i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia.
Czynniki wywołujące te zmiany zwyrodnieniowe do chwili obecnej nie zostały dostatecznie określone, jednak przynajmniej część z nich to czynniki genetyczne. Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, pojawiają się zaburzenia pisania (mikrografizm – bardzo drobne pismo). Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Niekiedy chorzy sądzą, iż są to objawy zmian reumatycznych lub starszego wieku. Jednak po pewnym czasie osoby chore na chorobę Parkinsona zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka. Na tym etapie choroby pacjent z reguły zjawia się u lekarza. Do objawów poprzedzających chorobę zalicza się: sztywność osobowości, depresja, zaparcia, zapalenie łojotokowe skóry, skargi na parestezje kończyn, dyskretne zaburzenia węchowe. Podstawowymi objawami są: bradykinezja – spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akinezja (trudności w rozpoczęciu ruchów), sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata), drżenie spoczynkowe.
Wykład oraz prezentacja multimedialna zaciekawiła zgromadzonych gości- wielu z nich zadawało pytania- głównie dotyczące przyczyn występowania choroby oraz o powiązania choroby Parkinsona z innymi schorzeniami takimi jak np. osteoporoza.
Następnie po wykładzie mięliśmy okazję odprężyć się przy dźwiękach muzyki klasycznej. Trzech polskich studentów akademii muzycznej- Krzysztof Kokoszewski, Piotr Kościk oraz Jacek Stolarczyk zagrało dla nas trzy piękne utwory: „Salut d`Amour” Edwarda Elgara, „Czardasz” Vitorio Monti`ego oraz „Koncert In a-moll” Antoni Vivaldi`ego. Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Paulina Humieja

Foto: Adam Jaskot

Źródło: wikipedia

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags