Rok szkolny dobiegł wprawdzie do końca, ale błędem byłoby zapomnieć o nauce całkowicie. Tych Panstwa, którzy zainteresowani są możliwościami nauki w języku polskim dla swoich pociech zapraszamy do zapoznania się z poniższym ogłoszeniem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą realizuje projekt „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie projektu bezpłatnie na wszystkich etapach kształcenia (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące), oferujemy dzieciom obywateli polskich przebywającym za granicą:

  • konsultacje on-line ze wszystkich przedmiotów dla uczniów, którzy realizują ramowy lub uzupełniający program nauczania w systemie kształcenia na odległość w szkołach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  • zajęcia w kołach zainteresowań: Języka Polskiego, Historii Polski, Współczesnej Polski oraz Matematyczno-Przyrodniczego,
  • udział w konkursach przedmiotowych i Olimpiadzie Języka Polskiego.

[smartads]

Realizowany projekt

– umożliwia dzieciom przebywającym za granicą kontynuowanie kształcenia zgodnego z polską podstawą programową za pośrednictwem nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej,

– oferuje wsparcie dla planujących powrót z zagranicy do Polski uczniów i ich rodzin w zakresie pomocy w integracji z polskim systemem edukacji,

-aktywizuje osoby mieszkające za granicą do czynnego udziału w budowaniu tożsamości narodowej, poszerzaniu wiedzy o kraju ojczystym i ułatwieniu dostępu do edukacji w języku polskim,

– umożliwia uczniom przebywającym za granicą posiadającym niepełne wykształcenie średnie, którzy ze względu na słabą znajomość lokalnego języka przerwali edukację szkolną, przystąpienie do matury w polskim systemie edukacji, a w efekcie kontynuowanie nauki.

dalsze informacje

link:  www.polskaszkola.edu.pl

mail:  projekt@polskaszkola.edu.pl

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags