wybory
PO zdobyła najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich – w skali kraju uzyskała ich 179, wygrała w ośmiu województwach – poinformowała w sobotę PKW. PiS zdobył w sumie171 mandatów, wygrał w sześciu sejmikach; w dwóch zwyciężyło PSL, które w całym kraju zdobyło w sejmikach 157 mandatów.

W trakcie konferencji na prośbę dziennikarzy członkowie PKW podali również odsetek głosów, które uzyskały cztery największe komitety: PiS – 26,85 proc. PO miała 26,36 proc., 23,68 proc. uzyskało PSL, a SLD-Lewica Razem – 8,78 proc. głosów. Wynika to z proporcjonalnej ordynacji W przesłanych na prośbę PAP informacji PKW podała także dane dotyczące poparcia, jakie w wyborach do sejmików uzyskały pozostałe komitety ogólnokrajowe: KNP – 3,89 proc., RN – 1,57 proc., Demokracja Bezpośrednia – 0,81 proc. Pozostałe komitety uzyskały – 8,07 proc.

W całym kraju do zdobycia w sejmikach było 555 mandatów. PO zdobyła 179 mandatów, PiS uzyskał171 mandatów, PSL – 157, a SLD-Lewica Razem – 28. Poza komitetami partii politycznych mandaty w sejmikach wojewódzkich w skali kraju zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka – 7, Bezpartyjni Samorządowcy – 4, Ruch Autonomii Śląska – 4, Komitet Ryszarda Grobelnego – 2, Lepsze Lubuskie -2, Bezpartyjni Pomorze Zachodnie – 1.
Pierwotnie na konferencji prasowej PKW podała błędny wynik wyborów z województwa śląskiego. Wojewódzka komisja wyborcza poinformowała, że PiS zdobył 16 mandatów w sejmiku, a PSL 5; PKW błędnie podało, że było to odpowiednio 14 i 7; błąd wpłynął na ogólną podaną na konferencji liczbę mandatów PiS i PSL, co PKW w nocy skorygowała. Dane procentowe nie uległy zmianie i PAP potwierdził to w PKW.

Kto wygrał w którym sejmiku?

PO wygrała wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.

PiS zdobyło najwięcej mandatów w wyborach do sejmiku w województwach: podkarpackim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim.

PSL zwyciężyło w sejmiku województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Ile głosów na poszczególne komitety?

na PiS zagłosowało 3 mln 238 tys. 199 głosów (26,85 proc.),
na PO 3 mln 179 tys. 210 głosów (26,36),
na PSL – 2 mln 855 tys 996 głosów (26,85 proc.),
SLD-Lewica Razem 1 mln 59 tys. 74 głosy (8,78 proc.),
na kandydatów Kongresu Nowej Prawicy do sejmików wojewódzkich głosowało 469 tys. 308 osób (3,89 proc.),
na kandydatów Ruchu Narodowego – 188 tys. 767 osób (1,57 proc.),
Demokracji Bezpośredniej – 97 tys. 889 osób ( 0,81 proc.),
a na pozostałe komitety 972 tys. 804 osób (8,07 proc.)

Łącznie w kraju w głosowaniu do sejmików wojewódzkich oddano 12 mln 61 tys. 247 głosów.

Członkowie komisji wyjaśniali, że podany odsetek dotyczy liczby głosów oddanych na poszczególne partie w całym kraju, a mandaty przydziela się w poszczególnych województwach. Stąd różnica pomiędzy liczbą uzyskanych mandatów – których najwięcej otrzymało PO, a odsetkiem oddanych głosów – gdzie najlepsze jest PiS.
Dlaczego zarówno PO, jak i PiS, ogłosiły zwycięstwo?

Jak tłumaczył szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki, wybory do sejmików są wyborami proporcjonalnymi, a system podziału mandatów polega na tym, że mogą w nim uczestniczyć tylko te komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg. Liczy się głosy w skali województwa i tylko te komitety dalej uczestniczą w podziale mandatów. Jednak sam podział mandatów następuje w okręgach wyborczych, a nie w skali całego województwa. Dlatego podział mandatów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na odsetek uzyskanych przez komitet głosów. PO zdobyła więcej mandatów w skali kraju, natomiast na PiS oddano więcej głosów.
Ile głosów nieważnych?

Jak poinformowała PKW, w skali kraju, w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oddano 9,76 proc. głosów nieważnych. Dla porównania w 2010 r. było 7,89 proc. nieważnych głosów.

W wyborach do rad gmin i w miastach na prawach powiatu oddano 5,16 proc. głosów nieważnych; w wyborach do rad powiatu – 16,67 proc.; w wyborach do sejmików wojewódzkich – 17,93 proc. W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stwierdzono 2,14 proc. głosów nieważnych.

Szef PKW Stefan Jaworski poinformował również, że w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów nieważnych oddanych zostało w woj. wielkopolskim – 22,77 proc., w woj. lubuskim – 20,54 proc., w woj. warmińsko-mazurskim 19,86 proc.

Najniższy wskaźnik głosów nieważnych został odnotowany w woj. podlaskim – 14,57 proc.
PKW: zbiorcze wyniki wyborów – po obwieszczeniach od wszystkich komisarzy

PKW nie podała zbiorczych wyników w skali kraju.Jaworski zapowiedział, że zbiorcze wyniki wyborów samorządowych w skali kraju zostaną ogłoszone po tym, gdy PKW otrzyma drogą elektroniczną od wszystkich komisarzy wyborczych obwieszczenia o wynikach wyborów w województwach.

Poinformował, że wszystkie terytorialne komisje wyborcze zakończyły prace, sporządziły protokoły i podały je do publicznej wiadomości.

Przypomniał, że na podstawie otrzymanych protokołów od wszystkich terytorialnych komisji, komisarze wyborczy sporządzają obwieszczenia o wynikach wyborów – do rad gmin, powiatów, sejmiku oraz na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – na obszarze danego województwa.

W sobotę przed północą obwieszczenia takie zostały udostępnione na stronach internetowych 7 wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz na stronie PKW.

Obwieszczenie o zbiorczych wynikach PKW opublikuje na swojej stronie internetowej – jak powiedział przewodniczący – najprawdopodobniej w niedzielę.

“Zdajemy sobie sprawę, że z powodu awarii sytemu komputerowego ustalenie wyników wyborów trwało znacznie dłużej, niż oczekiwano. Czas ten jednak był niezbędny, aby rzetelnie policzyć wszystkie głosy i ustalić oficjalne wyniki wyborów” – mówił przewodniczący PKW.


  

Nawigacja

Strona 1 2

Następna strona >>

  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags