14 kwietnia br. w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyło się spotkanie z pisarką Ingą Iwasiów. Autorka jest tegoroczną lauretatką prestiżowej nagrody literackiej „Bank Austria Literaris” – ufundowanej przez Bank Austria, KulturKontakt Austria oraz Wydawnictwo Wieser i przyznawanej co dwa lata za szczególne osiągnięcia w dziedzinie literatury w krajach Europy środkowej, południowej i południowo-wschodniej. Konkurencja była duża, do nagrody typowane były książki aż z 16-tu krajów

Od autorki dowiedzieliśmy się, iż nagrodzona książka „Bambino Dairy Bar” ( 2008) została zgłoszona do konkursu właściwie przez czytelników włoskich (!), co w tym kontekście jest pewnym kuriosum. Ale w końcu Bank Austria nierozerwalnie kojarzy się już z matczynym koncernem UniCredit, a tymże rządzą jak wiadomo Włosi.
Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrektor Instytutu Polskiego, panią Justynę Golińską oraz przedstawiciela Banku Austria, pana Ferdinanda Lacinę, zaprezentowane zostały fragmenty książki w tłumaczeniu niemieckim. Zostały one z zainteresowaniem przyjęte przez słuchaczy. W rozmowie z autorką moderowaną przez Annemarie Türk a tłumaczoną symultanicznie przez Joannę Ziemską dużym zaskoczeniem była informacja, iż wersja niemiecka książki Ingi Iwasiów jeszcze się nie ukazała i jak na dzień dzisiejszy nie stoi na priorytetowej liście wydawcy. No cóż, szkoda.
Autorka odpowiadała także na pytania licznie przybyłej publiczności, m.in. dotyczące pozycji kobiet we współczesnej Polsce. Jest to ważny temat w twórczości Ingi Iwasiów, która oprócz pisarstwa zajmuje się także krytyką literacką, jest profesorem literatury na Uniwerytecie Szczecińskim i redaktorem naczelnym Magazynu Pogranicze.


[smartads]


Wieczór w Instytucie Polskim zakończył się interesującymi rozmowami przy lampce wina.


Organizacja : Bank Austria – Uni Kredit , Kulturkontakt Austria, Wydawnictwo Wieser oraz Instytut Polski w Wiedniu.


Foto: Bank Austria

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags