Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotowal poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii.zawiera on przydatne informacje dotyczace m.in. prawa pobytowego,pracy i podatkow, swiadczen socjalnych , sluzby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowcow i posiadaczy samochodow.

Otwarcie rynku pracy w Austrii nastąpiło z  dniem 1 maja 2011 roku i wynikało z Traktatów Akcesyjnych o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polski i innych krajów w 2004 roku.

Do 30 kwietnia 2011 roku osoby poszukujące pracy musiały same znaleźć pracodawcę, który następnie we właściwym miejscowo urzędzie pracy (AMS) składał wniosek o pozwolenie na zatrudnienie. AMS mógł wydać pozwolenie na zatrudnienie Polaka, czy innego obywatela nowego kraju członkowskiego UE, jeśli brakowało na dane miejsce pracy kandydata będącego obywatelem Austrii lub obywatela innego, kraju członkowskiego Unii Europejskiej uprawnionego do dostępu do rynku pracy.

 

Od 1 maja 2011 roku uzyskanie pozwolenia na zatrudnienie obywatela Polski nie jest już potrzebne.

 

1.1. Podstawowe zasady prawa pracy.

 

Austriackie prawo pracy składa się z :

 

 • przepisów regulujących umowy o pracę,
 • przepisów konstytucji regulujących przepisy prawa pracy,
 •  przepisów ochronnych prawa pracy.

 

 

Podstawową zasadą austriackiego prawa pracy jest zasada równego traktowania. Zakazana jest dyskryminacja pracowników ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie narodowe, religię poglądy
i przekonania oraz orientację seksualną.

 

Na źródła austriackiego prawa pracy składają się przepisy ustawodawstwa krajowego oraz przepisy Unii Europejskiej. Przy doborze źródeł prawa, które mają zastosowanie, obowiązuje zasada wyboru korzystniejszych dla pracownika przepisów prawa pracy.

 

Oznacza to, że przepisy układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także szczególnych indywidualnych umów o pracę mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy są one dla pracownika korzystniejsze, niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

 

W Austrii występuje rozróżnienie osób zatrudnionych jako Angestellte (tzw. pracownik umysłowy, urzędnik)
i  Arbeiter (tzw. pracownik fizyczny). Również
w przypadku tego rozróżnienia obowiązuje zasada równego traktowania obu tych kategorii pracowników. Do kategorii pracowników wykwalifikowanych zaliczani są przede wszystkim pracownicy trudniący się działalnością handlową, działalnością niehandlową
z wykształceniem wyższym oraz działalnością kancelaryjną. W praktyce różnice pomiędzy tymi dwoma kategoriami pracowników stopniowo zacierają się.

 

Umowa o pracę.

 

Umowę o pracę można zawrzeć: na okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), na czas określony lub na czas nieokreślony.

 

Pracownik powinien otrzymać pisemną umowę
o pracę oraz potwierdzenie zameldowania w miejscowej kasie chorych z chwilą podjęcia pracy.

 

Jeżeli pracownik nie otrzymał umowy na piśmie ma prawo domagać się od pracodawcy pisemnego określenia jego najważniejszych uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o pracę, tzw. Kartę Pracy (Dienstzettel).

 

Karta Pracyjest wydawana bezpłatnie i potwierdza fakt zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia Karty Pracy jeżeli stosunek pracy nie przekracza 1 miesiąca.Karta Pracy musi zawierać następujące informacje:
 1. nazwę i adres pracodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres pracownika,
 3. datę rozpoczęcia stosunku pracy, w przypadku umów zawartych na czas określony – datę zakończenia stosunku pracy,
 4. okres wypowiedzenia lub termin wypowiedzenia,
 5. miejsce świadczenia pracy,
 6. zaszeregowanie pracownika w ogólnej strukturze pracodawcy,
 7. określenie rodzaju pracy wynikającego z umowy o pracę jaką będzie wykonywał pracownik u danego pracodawcy,
 8. wysokość wynagrodzenia i termin płatności wynagrodzenia za pracę,
 9. roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
 10.  uzgodniony dzienny i tygodniowy  wymiar czasu pracy.

 

W interesie pracownika leży jednak domaganie się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę, daje ona bowiem lepszą ochronę prawną i jest lepszym materiałem dowodowym w razie ewentualnego sporu z pracodawcą.

 

Stosunek pracy i podstawowe obowiązki pracownika.

 


Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą powstaje, wtedy gdy pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

 

Pracownicy są w ramach nawiązanego stosunku pracy związani ramami miejsca i czasu pracy oraz zobowiązani są wykonywać polecenia pracodawcy.

 

Z nawiązanego stosunku pracy wynika szereg uprawnień i obowiązków.

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy. Przepisy dotyczące czasu pracy w Austrii uregulowane są w ustawie o czasie pracy.

 

Normalny czas pracy w Austrii wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

 

Czas przepracowany ponad 40 godzin tygodniowo liczony jest jako nadgodziny.  Dla osób zatrudnionych w niepełnym zakresie czasu pracy czas przepracowany powyżej 20 godzin tygodniowo określany jest jako praca dodatkowa, nadobowiązkowa, nie zaś jako nadgodziny.

Elastyczny czas pracy oznacza, że pracownik musi przepracować daną ilość godzin, ale to od niego zależy, którego dnia ile godzin przepracuje; ważne jest, aby po zsumowaniu wszystkich przepracowanych godzin ich końcowa liczba zgadzała się z liczbą godzin, jaką pracownik był zobowiązany przepracować. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy w danym zakładzie wymaga pisemnego porozumienia zakładowego, a w zakładach, w których nie ma rady zakładowej, uzgodnienia indywidualnego z każdym zatrudnionym pracownikiem.

  

Nawigacja

Strona 1 2 3

Następna strona >>

  
  
  

Komentarze7 komentarze do “PRACA I PODATKI W AUSTRII”

 1. Dodał: alicja caban - 22 September 2015 11:24

  niepolecam pracy w Austri pracuje 7 lat a traktują jak niewolnika dopóki masz siłe to dobrze a jak zachorujesz to cię zwolnią bo takie prawo ja pracowałam po14 godzin na dobę teraz po operacji niemam sił to szybko dali wypowiedzenie 14 dniowe żeby szybko się mnie pozbyć nawet niedali się tu wyleczyć a kase mam tu a w Polsce niemam składek .po prostu niema kto pomuc jestem sama polka

 2. Dodał: Grzegorz - 10 March 2016 18:01

  Aż krew zalewa gdy patrzę ile wynosi kwota wolna w Austrii a Polsce. Nie dziwie się, że migrujemy.

 3. Dodał: Andrzej - 21 February 2017 21:05

  Wszystko pięknie tylko np formularz ZS-QU1 nie występuje w wersji językowej niemiecko-polskiej i urzędy nie chcą potwierdzić. Podobnie z kontem do przelewu. Bank ING w moim przypadku wydaje tylko zaświadczenie w języku polskim, którego Austryjacy nie respektują. Niby UE !!! Paranoja

 4. Dodał: Księgowa - 14 November 2017 10:50

  Nie jest tak łatwo jak się wydaje nawet w Austrii.

 5. Dodał: Marta - 29 November 2017 01:11

  Umowa o pracę powinna zawierać przede wszystkim określenie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, a także obowiązki, jakie ma wobec pracownika pracodawca. Często ludzie zastanawiają się co powinna zawierać umowa o pracę- sporo informacji znalazłam na http://www.przegladprawny.pl/umowa-o-prace-co-powinna-zawierac-zeby-pracownik-czul-sie-bezpieczny/

 6. Dodał: Andrea - 20 April 2018 17:03

  Panie Andrzeju,
  jak udało się podpisać wniosek ZS-QU1 w polskim urzędzie? Ja również mam problem, potrzebują pismo przetłumaczone przez tłumacza. Istnieje może ten wniosek w języku polskim?

 7. Dodał: arman jan - 18 October 2018 20:25

  mam problem
  prosze o pomoc
  pracowałem w Austrii podczas wakacji w gastronomii, kawałek czerwca i cały lipiec przepracowałem na poczatku sierpnia dzwignąłem wozek z towarem i poczułem ból w kolanie, przyjechałem do Polski i byłem na zwolnieniu przez 6 tygodni a firma w Austrii i kasa chorych nie chcą mi wypłacic naleznych mi pieniędzy czy ktos wie jak to załatwic gdzie moze wysłac jakies pismo czy cos? prosze o pomoc

Dodaj komentarz

  
  

Tags

podatki w austrii, austria praca, praca w austrii opinie, praca w austri, podatek w austrii, podatki austria, podatki w austrii 2012, austria podatki, podatek austria, progi podatkowe w austrii, zwrot podatku z austrii forum, polonika at oferty pracy, podatek dochodowy w austrii, podatki w austrii 2011, prawo pracy austria, macierzynskie w austrii, praca wiedeń forum, yhs-default, zarobki w austrii forum, podatek koscielny w austrii, austria praca opinie, austria praca forum, podatki austria 2012, podatki w austri, prawo pracy w austrii, praca we wiedniu forum, praca w austrii a podatek w polsce, zasady zatrudnienia w austrii, praca w austri opinie, praca w UE podatki forum, podatek dohodowy w austrii 2013