praca_w_ograniczonym_wymiarze
Macie Państwo przed sobą jeszcze parę lat pracy do emerytury a z drugiej strony z różnych względów potrzebę zredukowania liczby godzin pracy. Czy jest to możliwe?

Tak- muszą jednak zostać spełnione pewne warunki:
• Prawo do tzw. “Altersteilzeit” przysługuje kobietom powyżej 50 roku życia i mężczyznom powyżej 55 roku życia.

• W ciągu ostatnich 15 lat pracy opłacane były skladki ubezpieczeniowe
( chodzi konkretnie o tzw.”Arbeitslosenversicherung”).

• “Altersteilzeit” daje prawo do zredukowania czasu pracy w wymiarze od 40% do 60% przy czym w przypadku redukcji
o 40% otrzymacie 80%
o 50% otrzymacie 75%
o 60% otrzymacie 70%
ostatniej miesięcznej pensji.

Do emerytury pozostajecie Państwo ubezpieczeni w pełnym wymiarze. Firma otrzymuje w tym przypadku rekompensatę na wyrównanie powstałych z tego tytułu dodatkowych kosztów (wynagrodzeń, ewentualnie wyższych składek ubezpieczeniowych ect.) od Arbeitsmarktservice. Również prawo do odprawy (Abfertigung) pozostaje nienaruszone.
Należy pamiętać o tym, by zawrzeć z firmą umowę o długości “Altersteilzeit” – maksymalna dlugość: 6 lat.

Na podstawie “AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała

Grażyna Wałęga

Foto: Tobias Benner / pixelio.de

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags