schluss_top

Obchody 70 rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświecimiu wzbudziły wśród Polonii Austriackiej dużo emocji i ogólnego zniesmaczenia.

Powodem tego były dwa artykuły , jeden w tygodniku TV Media mówiący o polskim obozie zagłady oraz drugi w bezpłatnej I łatwo dostępnej gazetce „heute“, którą można znaleźć na prawie każdym przystanku komunikacji publicznej. W gazetce tej można było przeczytać o rzekomym współudziale Polaków w zbrodniach hitlerowców. O ile TV Media sprostowało mylnie użyte pojęcie polskiego obozu koncentracyjnego jako tzw skrót myślowy dotyczący położenia geograficznego i opublikowało satysfakcjonujące Polonie przeprosiny, o tyle brukowa gazetka „ heute“ poszła dalej robiąc na sprawie dużo zamieszania a pewnie jednocześnie świetny interes. Mało tego, iż nie wycofała się z zarzutu kolaboracji i polskiego antysemityzmu , to jeszcze polemizowało z dosść ogólnymi w swych treściach listami protestacyjnymi powołując się na pojedyncze jego przejawy jak pogrom Zydów w Jedwabnem .Autorowi artykułów , nie wspomnę nazwiska, by nie dokładać mu splendoru,udało się doprowadzić do tego, iż w ciągu 24 godzin cała Polska plus inne ośrodki polonijne na świecie dowiedziały się o istnieniu takiej gazetki w Wiedniu.

Owocem tej prowokacji była także zorganizowana przez młodą generację Polonii w Wiedniu pikieta przed budynkiem redakcji. Zgromadziła ok 50 osób, które wysłuchały treści oficjalnego protestu, odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego i po pól godzinie rozeszły się do domów. Pikieta odbyła się bez incydentow. Niestety żaden z przedstawicieli redakcji nie wyszedł z budynku, by spotkać się z protestującymi . Nic tak nie boli jak obojętność. Dystansując się od inklinacji politycznych inicjatorów pikiety , uważam, iż był to ważny sygnał wiedeńskiej młodej Polonii w kierunku wszystkich, którzy szargać chcą dobre imię Polski i szlachetną akcją zorganizowaną przez młodych ludzi –jednakże trochę w polskim „romantycznym” stylu.

Redakcja „heute“ spodziewała się niskiej frekwencji w akcji protestacyjnej i nie przeliczyła się. W jednym z artykułów jest napisane , iż sprawdzono polonijne media i tylko w 1(!) słownie JEDNYM znaleziono informacje o przygotowywanej pikiecie .Mowa jest o stronie www.iPolen.at
Niestety ten stan rzeczy się zgadza. Pozostałe media nabrały tzw. wody w usta. Nie będę wnikał w powody,dlaczego protest nie został poparty oficjalnie na stronach internetowych. Należy liczyć się z tym, iż przy obchodach 71 rocznicy wyzwolenia KZ Auschwitz – Birkenau może nastąpić podobna sytuacja jak tego roku. Już dzisiaj należałoby o tym pomysleć .

Jeszcze jednym przemyśleniem chciałbym się z Państwem podzielić, mianowicie określeniem obozów koncentracyjnych jako“ niemieckie“. Po 70-ciu latach wszystko co jest dookoła ulega samoistnej ewaluacji a w dzisiejszej Europie nie Niemcy są problemem ale rosnący Nazizm.

Dla iPolen.at
Miroslaw Walega

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags