Obchody 67 rocznicy wyzwolenia obozów Mathausen-Gusen
W dniach 12-14 maja br. odbyły się w Austrii uroczyste obchody 67 rocznicy wyzwolenia znajdujących się na terenie Austrii hitlerowskich obozów koncentracyjnych..

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen i w jego podobozach Gusen, Ebensee i Melk pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi cierpienia i śmierć więźniów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego.
W uroczystościach rocznicowych w Mauthausen uczestniczyli ze strony polskiej byli więźniowie zrzeszeni w Klubie Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, członkowie rodzin więźniów, przedstawiciele Ambasady na czele z Ambasadorem RP w Republice Austrii p. Jerzym Margańskim, delegacja Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z Kierownikiem Janem Ciechanowskim, Maciej Dancewicz- Naczelnik Wydziału Zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego na czele z Z-cą Naczelnika ZHP hm. Krzysztofem Budzińskim, uczniowie szkół z Warszawy i Zawiercia, uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz liczni przedstawiciele miejscowej Polonii i media polonijne.
14 maja odbyło się w Ambasadzie RP spotkanie Ambasadora RP Jerzego Margańskiego z b.więźniami obozów koncentracyjnych i członkami ich rodzin przybyłymi na uroczystości z Polski. W czasie spotkania Ambasador RP odznaczył Kierownika Wydziału Konsularnego Tadeusza Oliwińskiego Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za szczególne zasługi.
Zrodlo: strona internetowa Ambasady Polskiej w Wiedniu
Zdjecia: Ewa Mroz

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags