11 Maja 2014 odbyła się uroczystość 69 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Mauthausen. To miejsce, w którym zostało zamordowanych tysiące ludzi, obywateli różnych narodowości. Byli wsród nich Polacy, Wegrzy, Rosjanie, Francuzi, Włosi, Hiszpanie ale także Niemcy i Austryjacy.

Obecnie pamięć pomordowanych upamiętniają pomniki i wszyscy ci, którzy tu przybywają z dalekich zakątków świata. „Przychodźcie tu i nie pozwólcie zapomnieć” – mówił jeden z byłych więźniów do młodzieży, harcerzy przybyłych z Warszawy na tę uroczystość.

Pamieć ofiar uczczono Mszą św. celebrowaną przez ks. Herberta Sojkę, byłego Rektora Polskiej Misji Katolickiej przy Rennwegu. W strugach deszczu złożone zostały wieńce i kwiaty przez min. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w osobie Ambasadora Artura Lorkowskiego jak i wielu przedstawicieli organizacji polonijnych, działających na terenie Austrii oraz przybyłych gości z Polski.

Stowarzyszenie Kulturalno-Informacyjne iPolen.at reprezentowała Vize Prezes stowarzyszenia Grażyna Garbolewski wraz z dziećmi.

Foto: Montana, Alex Garbolewscy.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags