iPPsychologia

  


Dlaczego w przypadku traumatycznych przeżyć ważna jest szybka interwencja i pomoc terapeutyczna?
Po wstrzęsającym wydarzeniu jest sprawą dużej wagi, aby osoba dotknięta otrzymała w ciągu 24 godzin pomoc terapeutyczną, by mogła ona opowiedzieć o swoich przeżyciach, zrzucić z siebie balast z nimi związany .Jest to istotne z wielu powodów.
czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

    Dodaj komentarz

 
  

O przyczynach reakcji traumatycznych napomknąłam już w pierwszej części artykułu. Bez wątpienia wydarzenia specjalne takie jak wojny i wszelkiego rodzaju kataklizmy są w stanie wywołać traumę nie tylko u jednostek ale i o zasięgu zbiorowym. Ale także życie codzienne niesie ze sobą wiele potencjalnych niebezpieczeństw.
czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

    Dodaj komentarz

 
  


Przed paroma tygodniami austriackie media obszernie zajmowaŁy się przypadkiem pracownikow sądu rejonowego w jednym z większych miast, którzy bez uprzedzenia włączeni zostali w ćwiczenia służb specjalnych symulujące próbę wzięcia zakładników z ofiarą śmiertelną jako rezultat. Wielu z nieświadomych inscenizacji urzędników wyniosło szkody psychiczne i potrzebowało dlugotrwałej opieki psychologicznej. W nagłówkach gazet często padało słowo trauma.
Ale co kryje się właściwie pod tym obco brzmiącym terminem? czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

    Dodaj komentarz

 
  

choroba dwubiegunowa
Obok terapii farmakologicznej, która zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy stanowi podstwę dla wszystkich innych form terapii,  wymienić należy jeszcze pare strategii alternatywnych.

czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

    Dodaj komentarz

 
  

choroba dwubiegunowa
Osoba z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej prawie na pewno będzie przechodziła kura­cję stabilizatorami nastroju, działającymi na oba bieguny zaburzenia. Chociaż efekt tera­peutyczny jest widoczny dopiero po kilku tygodniach, u większości chorych uzyskuje się po­prawę stanu psychicznego stosując jeden lek, a częściej kilka. Nowoczesne leczenie skraca długość epizodu maniakalnego przeciętnie o połowę. Zapobiegawczo stabilizatory nastroju chronią przed jego niepożądanymi wahaniami (częściowo lub całkowicie) przez wiele lat, a czasami do końca życia.
czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

1   Komentarz

 
  

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, znana również jako psychoza mania­kalno-depresyjna) ma najprawdopodobniej najdłuższą historię ze wszystkich zaburzeń psy­chicz­nych jako oddzielna jednostka chorobowa. Lekarze w starożytnej Grecji opisali charakte­rystyczny przebieg zaburzeń nastroju i przypisywali go brakowi równowagi fluidów i humo­rów organizmu. Ma to pewne odniesienie do współcześnie uznawanych teorii na ten temat. Biegunami tego cyklu są depresja, czyli stan głębokiego smutku, oraz mania, stan niekon­trolowanego podniecenia. czytaj więcej

  

Kategoria: Psychologia

16    Komentarze