W dniu 27 czerwca 2009 na terenie Zespołu Szkół  im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu  mieszczącego się w Kolegium Kalbsburg w 23 dzielnicy odbył się  protest przeciwko wydanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zarządzeniu dotyczącemu likwidacji klas licealnych i zakazu prowadzenia zapisów do klas licealnych w nowym roku szkolnym 2009/2010.
Protest, o  którym informowaliśmy w naszym portalu,  został zainicjowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz uczniów i poparty przez dyrekcję szkoły. W godzinach  południowych przed szkołą zebrało się wielu jej obecnych i byłych uczniów oraz ich rodziców , aby wyrazić swoje niezadowolenie i wskazać na to, jak bardzo ważne jest nauczanie nie tylko języka polskiego ale również historii i geografii Polski. Kolorowe plakaty i transparenty przygotowane przez uczniów różnych klas wzywały – NIE ZABIERAJCIE NAM NASZEJ SZKOŁY!
W proteście wzięli m.in. także udział prezes Forum Polonii ,pan Andrzej Lech oraz Viceprezes Stowarzyszenia Kultularno- Informacyjnego „ipolen.at” , była przewodnicząca Rady Rodziców, pani Grażyna Garbolewski. Wyrazili oni swoje poparcie dla tej inicjatywy  i wyrazy solidarności ze szkołą. Z ramienia ambasady RP obecna była pani konsul Ewa Dybalska.

Protest zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego. Uczniowie klas młodszych otrzymali swoje zaslużone świadectwa. Rada Rodziców z przewodniczącą panią Marzeną Brezwan na czele nie zapomniała o najmłodszych, serwując im napoje i posiłek.

Tekst:  www.ipolen.at  Foto: olek garbolewski

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

polskie szkoly w wiedniu, ewa dybalska