miazek
Polska Akademia Nauk w Wiedniu zorganizowała z okazji Dni Polskich wieczór poezji poświęcony twórczości księdza profesora Miązka, który odbył się dzień po osiemdziesiątych urodzinach księdza-poety.

Bonifacy Miązek debiutował w 1964 roku na łamach „Więzi”. Rok później z powodu kolportażu „Kultury” paryskiej zaczął interesować się nim Urząd Bezpieczeństwa. Z tego powodu opuścił kraj i poprosił o azyl polityczny w Austrii. W 1967 roku wydał w Instytucie Literackim w Paryżu swój pierwszy tomik wierszy zatytułowany „Ziemia otwarta”. W Polsce pierwszy tom „Powrót do domu” opublikowano dopiero 1992 roku.

Podczas spotkania krótkiej analizy i interpretacji twórczości prof. Miązka podjął się prof. Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego, który wybrał metaforę księżyca jako ważny element poezji księdza korespondującą z twórczością Kazimierza Wierzyńskiego, o której traktuje rozprawa doktorska prof. Miązka.
Dr. Jacek Scholz – były student jubilata – skupił się na obrazie starej kobiety w wierszach „Obrazek”, „Temat cygański” i „Na ulicy Reindorf”. Wiersze czytała Joanna Ziemska. Na wieczór poświęcony twórczości księdza Miązka przyszło wielu przyjaciół i byłych studentów profesora.

Anita Brzoskowska

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags