Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotowal poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii.zawiera on przydatne informacje dotyczace m.in. prawa pobytowego,pracy i podatkow, swiadczen socjalnych , sluzby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowcow i posiadaczy samochodow.

W Austrii każdy zatrudniony legalnie pracownik podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu. W celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy okazać kartę meldunkową pracodawcy, który zgłasza ją w lokalnej kasie chorych. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą powinny zgłosić się do ubezpieczenia w rzemieślniczej kasie chorych. Ubezpieczenie społeczne gwarantuje pracownikowi m.in.: zasiłek chorobowy, opiekę medyczną, hospitalizację, rekompensaty w przypadku wypadku przy pracy. Osobom przebywającym i pracującym w Austrii przysługuje szereg świadczeń socjalnych. W poniższym poradniku ograniczamy się do opisania jedynie najistotniejszych zasiłków. Szczegółowe informacje również w j. polskim można znaleźć na stronie internetowej:

http://sozialinfo.wien.gv.at/content/pl/10/Homepage.do

 

1.1.Zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

 

[smartads] Zasiłek rodzinny w Austrii jest niezależny od dochodów, ani  okresu zatrudnienia. Zasadniczo  prawo do zasiłku mają rodzice, których centrum interesów życiowych znajduje się na terytorium Austrii i których dzieci żyją z nimi we wspólnym  gospodarstwie domowym  lub gdy w przeważającej mierze łożą oni na utrzymanie dziecka/dzieci.

W kręgu uprawnionych są:

  • Obywatele Austrii.
  • Obywatele UE/EOG.
  • Obywatele państw trzecich przebywający w Austrii legalnie na podstawie  długoterminowego prawa pobytu.
  • Uznani uchodźcy i azylanci.

 

Prawo do zasiłku przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  Dla starszych dzieci zasiłek przysługuje jedynie wtedy gdy kształcą się do wykonywania zawodu (szkoła zawodowa, praktyka, czeladnictwo). W przypadku dorosłych studiujących dzieci, prawo do zasiłku regulują odrębne zasady. Zasiłek wypłacany jest co do zasady matce prowadzącej gospodarstwo domowe, może ona jednak pisemnie zrezygnować z zasiłku na rzecz drugiego rodzica.

Wniosek o zasiłek  składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego (Finanzamt). Urząd może zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających  informacje zawarte we wniosku. W przypadku obywateli EU koniecznie należy przedłożyć dokument potwierdzający legalny pobyt w Austrii (Anmeldebescheinigung).

Zasiłek jest wypłacany zasadniczo 6 razy w roku, w dwumiesięcznych ratach. Dodatkowo we wrześniu wartość miesięcznego zasiłku rodzinnego jest wypłacana podwójnie (tzw. 13. zasiłek rodzinny). Wnioski składa się co roku i możliwe jest złożenie ich do 5 lat wstecz (po pięciu latach roszczenie dot. zasiłku przedawnia się).   W praktyce zdarza się, że zasiłek jest wypłacany obywatelom UE ze znacznym opóźnieniem, nie jest to jednak zasada i wynika najczęściej z konieczności potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego na każde dziecko w zależności od jego wieku wynosi w euro odpowiednio:

 

Na każde dziecko Od miesiąca gdy dziecko skończy 3 lata Od miesiąca gdy dziecko skończy  10 lat Od miesiąca gdy dziecko skończy 19 lat
Pierwsze dziecko 105.4 112.7 130.9 152.7
Drugie dziecko 118.2 125.5 143.7 165.5
Trzecie dziecko 140.4 147.7 165.9 187.7
Czwarte dziecko 155.4 162.7 180.9 202.7

 

Przykład: W przypadku rodziny posiadającej trójkę dzieci – 2-letnie, 4 letnie i 12 letnie, zasiłek wynosi 105,4+125,5+165,9= 396,8 euro miesięcznie.

 

Na każde kolejne dziecko zasiłek jest podwyższany o 50 euro. W przypadku dziecka niepełnosprawnego zasiłek jest wyższy o 138,30 euro. Niepełnosprawność musi być potwierdzona  badaniami lekarskimi oraz przez zaświadczenie Federalnego Urzędu ds. Socjalnych.

 

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

 

1.2.Zasiłek rodzinny wyrównawczy (Differenzzahlung).

 

Prawo do zasiłku rodzinnego wyrównawczego mają rodzice (bądź rodzic), których centrum interesów życiowych znajduje się na terenie Austrii a których dzieci żyją we wspólnym gospodarstwie domowym z drugim z rodziców bądź prawnych opiekunów w Polsce lub gdy łożą oni w przeważającej mierze na utrzymanie dziecka/dzieci przebywających w Polsce.

Prawo do zasiłku przysługuje na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci przebywających na terenie Austrii.

Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o zasiłek urzędu skarbowego (Finanzamt). Do wniosku należy dołączyć dodatkowo formularze typu 401 i 411, które należy potwierdzić w Polsce.

Zasiłek jest wypłacany zasadniczo po upływie roku kalendarzowego w jednorazowej kwocie będącej różnicą między kwotą zasiłku rodzinnego wypłaconego w kraju zamieszkania dziecka/dzieci a kwotą zasiłku rodzinnego przyznanego w Austrii.

Wnioski składa się co rok i możliwe jest ich złożenie do 5 lat wstecz (po pięciu latach roszczenie dot. zasiłku ulega przedawnieniu).

 

  

Nawigacja

Strona 1 2

Następna strona >>

  
  
  

Komentarze2 komentarze do “ŚWIADCZENIA SOCJALNE”

  1. Dodał: Grazyna Ziolkowska - 15 November 2014 22:13

    Witam -mam pytanie chce mieszkac w Wiedniu-jakie mam szanse i musze spelniac warunki zeby uzyskac mieszkanie socjalne,lub kredyt mam zabezpieczenia mieszkaniowe w polsce?pozdrawiam Grazyna.

  2. Dodał: Bakula Katarzyna - 10 February 2015 17:57

    Dlaczego AMS odmowil mi swiadczen skoro pracowalam legalnie od 6 styczniado 15 grudnia 2014r? Mialam pelne swiadczenia pracowalam 13 godz tygodniowo z zewszystkimi swiadczeniami ? Pozdrawiam Katarzyna

Dodaj komentarz

  
  

Tags

rodzinne w austrii, zasiłek rodzinny w austrii, pomoc socjalna w austrii, świadczenia socjalne w austrii, świadczenia rodzinne w Austrii, zasiłki rodzinne w austrii, zasiłki w austrii, zasiłek rodzinny austria, zasiłki socjalne w austrii, rodzinne austria, rodzinne w austrii dokumenty, zasilek rodzinny w austrii, rodzinne w austri, świadczenia socjalne austria, chorobowe w austrii, świadczenia rodzinne austria, socjalne w austrii, pieniądze na dziecko w austrii, zasiłek na dziecko w austrii, zasilek rodzinny austria, praca wieden polonika, rodzinne w wiedniu, warunki socjalne w austrii, zasilki w austrii, pomoc socjalna w wiedniu, austria pomoc socjalna, minimum socjalne w austrii, zasiłek socjalny w austrii, zasiłek rodzinny z austrii, zasilek w austrii, dodatki socjalne w austrii, świadczenia socjalne w polsce, zasilki chorobowe w austrii, austria zasiłek rodzinny, zasilki socjalne w austrii, AUSTRIA-ZASILEK RODZINNY, zasiłek w austrii, austria-pomoc socjalna, niepelnosprawni w wiedniu, jakie dokumenty są potrzebne do rodzinnego w austrii, zasiłki na dziecko w austrii, dodatek do mieszkania w austrii, rodzinne wieden, jakie mozliwosci w austrii na mieszkanie, rodzinne w austri gdzie składać, kwota zasilku dla bezrobotnych w austrii, mieszkanie panstwowe Austria, ile wynosi zasilek rodzinny w austrii dla dziecka niepelnosprawnego, wieden zasilek na dzieci dla samotnej matki, dodatki na dziecko w austrii, dotacje zasilki w austrii komu sie naleza, emeryt chce mieszkac w austrii, familienbeihilfe jakie dokumenty, zasiłek rodzinny w austri, pomoc w wypełnieniu wniosku na rentę w austrii, zasiłek dla bezrobotnych w austrii, ams wzor jak wypelnic, austria zasiłki rodzinne, kiedy ams wyplaca zasilek?, austria ile za urodzenie dziecka, kiedy moge dostac chorobowe w austri, kiedy do Ams wien, bezrobocie w wiedniu, czy rejestrujc sie jako bezrobotny otrzymam zasilek wieden, czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych w austrii, datek na dziecko austria, czy na polskim ubezpieczeniu mozna sie leczyc w austrii, ile sie dostaje za urodzenie dziecka w austrii, ile trwa wyplata zasilku chorobowego w Austrii, ile trzeba przepracować w Austrii żeby się zarejestrować jako bezrobotny, ile wynosi nanizsze bezrobocie w wiedniu, ile wynosi rodzinne na dziecko w austrii, dokumenty do ma35 dla emeryta z polski w wiedniu, ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko w austrii, ile wynosi zasiłek rodzinny w austrii, jak wypełnić formularz na zasilek rodzinny we wiedniu, jakie dodatkowe pieniadze przysluguja w austrii, jakie dokumenty do rodzinnego w wiedniu, jakie jest rodzinne w austrii, jednorazowa zapomoga austria