polonia
Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii uprzejmie informuje, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UKiOR) zamierza zorganizować na przełomie sierpnia i września 2018 r. kilkudniowy Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadnicza część Zlotu odbędzie się w Warszawie, a głównym przedsięwzięciem będzie udział zaproszonych gości w obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września 2018 r.

Urząd, jako organizator obchodów, pokryje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia weteranów i ich opiekunów. Kwestią priorytetową zarówno dla Urzędu, jak i dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dotarcie do jak najszerszego grona weteranów – członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wstępnie zadeklarują swój udział w obchodach.
W związku z powyższym, uwzględniając fakt, iż poza granicami Polski znajduje się grupa weteranów II wojny światowej i II konspiracji niepodległościowej („Żołnierze Wyklęci-Niezłomni”), którzy nigdy nie występowali z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich, Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o informacje nt. żyjących na terenie Austrii polskich kombatantów w celu nawiązania kontaktu z UKiOR i możliwości uczestnictwa w Światowym Zlocie Weteranów. Będziemy zobowiązani za wszelką pomoc w niniejszej sprawie.

Kontakt:

Wydział Konsularny
Ambasada RP w Austrii
Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien
Tel.: +43 1 87015128
Fax: +43 1 87015136
www.wieden.msz.gov.pl

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags