hhh.JPG

W dniu 16 października 2007 dokładnie w 29 rocznicę wyboru w Rzymie kardynała Karola Wojtyły, na papieża Jana Pawła II, w Katedrze św.Szczepana „Stephansdom” w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Msza św. oraz odsłonięcie

W dniu 16 października 2007 dokładnie w 29 rocznicę wyboru w Rzymie kardynała Karola Wojtyły, na papieża Jana Pawła II, w Katedrze św.Szczepana „Stephansdom” w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Msza św. oraz odsłonięcie Tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Polaków zamieszkałych w Austrii w hołdzie zmarłemu w 2005 r. Papieżowi.

Mszę św. w Katedrze celebrowali austriacki biskup Franz Scharl i biskup lubelski Ryszard Karpiński , Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.duszpasterstwa emigracji, przy udziale licznych księży z Duszpasterstwa Polskiego w Austrii. W homilii wygłoszonej dla tłumnie zebranych Polaków , biskup Ryszard Karpiński mówił o wielkich zasługach papieża Jana Pawła II dla Polski i jego ogromnej roli dla całej emigracji polskiej w Austrii i w świecie.

Papież Jan Paweł II w Austrii z pielgrzymką był 3 razy , pierwszy raz w 1983 r. z okazji Dni Katolickich i obchodów Jubileuszu 300 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. Następne pielgrzymki papieża do Austrii były w latach 1988 i 1998. Pielgrzymki te odegrały w życiu Polonii wielką rolę, umacniały ją w wierze i w polskości.

W Katedrze św.Szczepana „Stephansdom” zgromadził się wielotysięczny tłum Polaków, dzieci polskie w krakowskich strojach z kwiatami, młodzież polska ze Szkoły Polskiej im.Króla Jana Sobieskiego z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Ambasady Polskiej w Wiedniu oraz przedstawiciele polonijnych organizacji i mediów m.in. Forum Polonii- polonijnej organizacji dachowej. Było to bardzo wielkie przeżycie dla Polonii.

Tę podniosłą uroczystą liturgię uświetnił swoim śpiewem znakomity Polonijny Chór „Gaudete” pod dyrekcją Michała Kucharko. Warto wiedzieć, że Polonijny Chór wystąpił z „Koncertem Papieskim” dwa dni wcześniej w niedzielę w dniu14.10. w Polskim Kościele przy Rennwegu w ramach ” XVI Dni Polskich w Austrii”, które zorganizowane zostały przez Forum Polonii w okresie 31.8.-28.10.2007 r.

Na zakończenie uroczystej mszy św. została odsłonięta przez biskupa Ryszarda Karpińskiego kamienna tablica pamiątkowa z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. z napisem: „ Totus Tuus Johannes Paul II 1920 – 2005

Wien1983, 1988, 1998 ”.

Tłum Polaków przejęty tym wydarzeniem śpiewał wraz z chórem ulubionę przez papieża piosenkę „Barka”. Kwiaty w hołdzie papieżowi pod odsłoniętą tablicą złożyli: Radca Ambasady RP Tadeusz Oliwiński i Konsul Andrzej Kuźma, dyrektor Szkoły Polskiej mgr.Hanna Kaczmarczyk, prezes Forum Polonii mgr.Andrzej Lech.

Tablica poświęcona pamięci Jana Pawła II jako dar Polaków w Austrii została wykonana z kamienia wydobytego w kamieniołomie w Zakrzówku, gdzie w czasie II wojny światowej pracował ciężko fizycznie Karol Wojtyła, a wykonał ją kamieniarz artysta pan Zbigniew Kulas ze Strzegomia. Mówił o tym przed odsłonięciem tablicy Rektor ks. Zygmunt Waz z Kościoła Polskiej Misji Katolickiej przy Rennwegu. Komitet Honorowy „Fundacji tablicy poświęconej pamięci Jana Pawła II” i patronat objęli: austriacki kardynał Christoph Schönborn, kardynal Józef Glemp, kardynał Stanisław Dziwisz. Pomysłodawcą był pan Andrzej Kempa.

Tłum Polaków długo jeszcze modlił się i podziwiał pięknie wykonaną „Tablicą Papieską”. Było to niezwykle ważne wydarzenie w życiu Polonii austriackiej, które przejdzie do historii jako wyraz patriotyzmu, przywiązania do polskich korzeni i umiłowania wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II.


Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i finansowym poparciem przyczynili sie do

sfinalizowania tego projektu-„Tablicy Papieskiej” należą się słowa podziękowania. Szkoda tylko, że TV Polonia nie wykazała zainteresowania tym ważnym dla Polonii w Austrii wydarzeniem i zabrakło operatora filmowego na tej uroczystości.

dr.Janina Osses-Frei

Wiedeń, 17.10.2007

foto: dr.Janina Osses-Frei

  


  
  
  

KomentarzeJeden komentarz do “Tablica Papieża Jana Pawła II w Katedrze Wiedeńskiej”

  1. Dodał: dzidka - 27 October 2007 18:25

    To byla bardzo piekna i spokojna msza.Z ta tablica Papiez jest teraz w Wiedniu.Dziekuje tym wszystkim ktorzy sie o to postarali

Dodaj komentarz

  
  

Tags

ulubione kwiaty jana pawła ii