W dniach 7-9 maja br. odbyły się na terenie Austrii uroczyste obchody 66 rocznicy wyzwolenia znajdujących się na terenie Austrii hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
[smartads]Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen i w jego podobozach Gusen, Ebensee, Melk i Steyr oraz pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi cierpienia i śmierć więźniów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów w asyście honorowej Wojska Polskiego.
W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli ze strony polskiej byli więźniowie zrzeszeni w Klubie Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, członkowie rodzin więźniów, delegacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na czele z Sekretarzem p. Andrzejem Kunertem, przedstawiciele Ambasady z Ambasadorem RP w Republice Austrii p. Jerzym Margańskim, Z-cą Kierownika Placówki p. Romualdem Szoką, Attache Obrony p. płk. Tomaszem Cymkiem oraz Kierownikiem Wydziału Konsularnego p. Tadeuszem Oliwińskim, uczniowie szkół z Warszawy i Zawiercia, uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz liczni przedstawiciele miejscowej Polonii i mediów polonijnych.

Ważnym punktem obchodów było uroczyste otwarcie w dniu 7 maja br. na terenie miejsca pamięci Mauthausen Memorial wystawy przygotowanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „Człowiek człowiekowi… Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939-1945. KL Mauthausen/Gusen”.

text : Ambasada Polska w Austrii

Fotoreportaż : Wiesław Kopeć

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

płk tomasz cymek