img_20161112_220625472_hdr
Polonia Wiedeńska już po raz szósty spotkała się 12.11.2016 w Polskiej Misji Katolickiej przy Rennweg by uczcić kolejną rocznicę Swięta Odrodzenia Polski. Pierwszym oczywistym punktem była Msza Sw. za Ojczyznę.

Następnie zebrani udali się do domu parafialnego „Emaus”, gdzie młodzież polska, członkowie „Zywego Rozanca” oraz grupa „Galilea” zaprezentowaly program artystyczny. Na program składały się wiersze polskich poetów, pieśni patriotyczne oraz teksty historyczne przybliżajace drogi Polaków do wolności.

img_20161112_211709061

Na uwagę słuchaczy zwrócił fakt , iż głównymi wykonawcami była młodzież, która przygotowywała się do programu w swoim wolnym czasie, bezinteresownie co szczególnie podkreslił w swojej powitalnej mowie Rektor Kasperek. Uroczystości w ”Emaus” nie miały sponsorowania w formie dotacji z MSZ. Nad merytoryczną stroną programu czuwała p. Stella Styczeń, inicjator Obchodów Swięta Niepodleglości Polski w Wiedniu przy PMK, organizator i pomysłodawca projektu,projektu który od pierwszej realizacji świetnie przyjął sie trafiając w potrzeby Polonii w Austrii. Należy dodać, iż Polska Misja Katolicka na Rennwegu skupia wielu skromnych a jednocześnie bardzo aktywnych społeczników, dla których obok wiary katolickiej także patriotyzm czyli służba Niepodległej Polsce ma bardzo wysoki priorytet. Nad tą działalnością przy Polskiej Misji Katolickiej czuwają duszpasterze z Rektorem K.Kasperkiem na czele.

img_20161112_215929743

Wśród zaproszonych gości obecni byli także Dyr. Szkoly Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz nowy Konsul Generalny Aleksander Korybut-Woroniecki wraz z małżonką. Bardzo nielicznie obecni byli natomiast przedstawiciele stowarzyszeń polonjijnych, co przyjęto z nieukrywanym zdziwieniem. Ja osobiście uważam bowiem, iż impreza ta zasługuje ze względu na swój poziom i tematykę na większe rozpropagowanie w gremiach polonijnych.

Mirosław Wałęga
Redakcja „iPolen.at”
Od Organizatora: Serdecznei gorące podziękowania za przygotowanie poczestunku po imprezie

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags