liderbiznesutop.JPG

16.10.2009 r. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyła się Gala Biznesu – finał V edycji konkursu Lider Biznesu Polska – Austria.
Organizatorzy: redakcja pisma Polonii Austriackiej „Polonika”, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Austrii oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii.
Program Gali Biznesu: ogłoszenie wyników konkursu, występ zespołu „Das kleine Wien Trio” oraz bankiet.
W konkursie wyróżniono jak co roku najlepsze polskie i polonijne firmy w Austrii w kategoriach: Firma Roku, Produkt Roku, Usługa Roku, Debiut Roku oraz Menedżer Roku. Tegoroczna edycja zostało rozszerzona o jeszcze jedną kategorię: Społeczny Wymiar Firmy. W tej kategorii wyróżniana jest firma, która dzieli się swoim sukcesem z innymi poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe bądź też organizacyjne imprez organizowanych przez Polonię austriacką.
W części oficjalnej Gali Biznesu krótkie przemówienia wygłosili:
– radca Jerzy Jędrzejewski, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Austrii
–  minister Bogusław Dubiński, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP
– Fritz Strobl, prezydent Wirtschaftsverband Wien
– Gerhard Kietreiber, wiceprezydent Wirtschaftskammer Wien.
Część oficjalną zakończył krótki występ „Das Kleine Wien Trio” w składzie Krzysztof Kokoszewski , Jacek Obstarczyk oraz Jacek Stolarczyk/ przy współpracy ze Stowarzyszeniem „ipolen.at”/

Skład jury tegorocznej edycji konkursu Lider Biznesu Polska – Austria:
– Jerzy Jędrzejewski – kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadzie RP w Austrii (przewodniczący jury)
– Sylwia Zibusch z Wirtschaftskammer Wien
– Marek Kudla z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
– Marcin Jakubowski z Wydziału Konsularnego ambasady RP w Austrii
– Sławomir Iwanowski, redaktor naczelny pisma „Polonika”

64.JPG

Wyniki V edycji konkursu Lider Biznesu Lider Biznesu Polska- Austria za rok 2008:
Tytuł „Najlepsza firma roku 2008” otrzymała firma „Weidenkunst” – pana magistra inżyniera Jerzego Karczewskiego. Założona w 2007 roku firma sięgnęła do starej polskiej tradycji wyrobów wiklinowych, sprzedając je z sukcesem w Austrii. Tegoroczny laureat w kategorii „Firma Roku” wyróżnia się nie wielkością firmy, ale oryginalną działalnością.
Tytuł „Produkt Roku 2008” otrzymała firma „Art Jam Studios“ – Artura Jamrozowicza. Pan Jamrozowicz jest reżyserem dydaktycznego filmu służącego do nauki języka polskiego jako języka obcego dla dzieci i dorosłych. Powstał on w oparciu o podręcznik „Posłuchaj, jak mówię” dr Liliany Madelskiej z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Film został nagrany na podstawie ćwiczeń logopedycznych, prowadzonych m.in. w szkołach polskich w Wiedniu i Londynie. Będzie służył jako pomoc dydaktyczna w szkołach polskich na całym świecie.
Tytuł „Usługa Roku 2008” otrzymała firma „Piotrowski” pani Wandy Piotrowskiej. Od wielu lat firma pani Piotrowskiej promuje polskie tradycyjne potrawy w 1 dzielnicy Wiednia. Zdobyła sobie uznanie nie tylko prywatnych klientów, ale również austriackich instytucji, takich jak Urząd Kanclerski oraz austriackie ministerstwa.
Tytuł „Debiut Roku 2008” otrzymała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Po raz pierwszy Polacy mieszkający w Austrii mogą zdobywać wyższe wykształcenie w języku polskim, ponieważ Górnośląska Wyższa Szkoła otworzyła w Wiedniu swój zamiejscowy ośrodek dydaktyczny. Polacy mieszkający w Austrii mogą studiować w tej uczelni na trzech kierunkach: administracja, zarządzanie i stosunki międzynarodowe. Uczelnia powstała w Katowicach w 1991 roku. Może poszczycić się do tej pory ponad 20 tysiącami absolwentów, prawie 12 tysiącami studentów, co plasuje ją wśród największych uczelni wyższych na Śląsku. Posiada 6 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, 5 w kraju i jeden w Austrii. Wyróżnienie w imieniu uczelni odebrał jej rektor – prof. dr Krzysztof Szaflarski.

47.JPG
Tytuł „Menedżer Roku 2008“ otrzymała pani mgr Marta Malek – Kazimierowska. Od 28 lat  jest zatrudniona w firmie Verbund – Austrian Power Trading, największego producenta energii elektrycznej w Austrii. Pani Marta Malek – Kazimierzowska pełni funkcję menedżera odpowiedzialnego za kontakty z Polską. Odpowiedzialna była za podpisanie umów na dostawy dużej ilości węgla kamiennego z Polski do Austrii.
Pierwsze miejsce w kategorii „Społeczny wymiar firmy “ otrzymała firma Optimum Bau GmbH pana inżyniera Józefa Buczaka. Pan Józef Buczak udostępnia swój lokal w 9 dzielnicy Wiednia, piwnicę „Takt” wielu polonijnym organizacjom na występy, koncerty, próby. Firma ta wspiera również organizacyjnie i finansowo polonijne stowarzyszenia.
Każdego roku jeden z laureatów otrzymuje specjalną nagrodę w wysokości 1000 euro. Nagroda ta ufundowana jest przez Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien. W tym roku 1000 euro otrzymała firma – Art Jam Studios pana Artura Jamrozowicza.
Nagrodę wręczył prezydent Wirtschaftsverband Wien, Fritz Strobl.

Fotoreportaż: Władysław Wichrowski

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

MARTA Małek, krzysztof szaflarski