W ramach XXII Dni Kultury Polskiej z okazji 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej została zorganizowana wędrówka śladami wojsk króla Jana III Sobieskiego. Trasa, licząca ponad 15 km, przechodzi przez historyczne punkty związane z dowodzeniem polskich wojsk w trakcie Odsieczy Wiedeńskiej.
Rozpoczyna się i kończy w dwóch symbolicznych miejscach – górze Kahlenberg i Türkenschanzpark. Wędrówka odbyła się w niedzielę, 15 września i miała na celu upamiętnienie, przełomowej w dziejach chrześcijańskiej Europy, Wiktorii Wiedeńskiej.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 11:30 na górze Kahlenberg. To tu 12 września 1683 roku wczesnym rankiem Jan III Sobieski brał udział w mszy świętej odprawionej
w zniszczonej przez Tatarów kaplicy. Według legendy król mianował w niej swojego syna Jakuba na rycerza. Co ciekawe, choć Kahlenberg stał się symbolem Odsieczy Wiedeńskiej, armia polska nie atakowała bezpośrednio z tego miejsca. Wojska sprzymierzone odsieczy składały się z trzech oddziałów: austriackiego, niemieckiego i polskiego. Pierwszy z nich pod dowództwem księcia Karola Lotaryńskiego zajmował wzgórze Leopolsberg i Kahlenberg, drugi stacjonował w centrum, na Vogelsangberg i Hermannskogel, a dowodził nim książę Georg Friedrich von Waldeck, natomiast prawe skrzydło stanowiły wojska polskie rozlokowane na Dreimarkstein, Grünberg i Rosskopf. Tak więc pas wojsk rozciągał się na przestrzeni 12 km wzdłuż gór otaczających Wiedeń. Plan bitwy był prosty. Wezyr Kara Mustafa miał sądzić, że główne uderzenie przyjdzie ze strony Leopoldsberg, a tak naprawdę nastąpiło ono ze strony oddziałów polskich. Pod względem liczebności armia wojsk sprzymierzonych i turecka były porównywalne, liczyły ok. 70 tysięcy osób. W walkach poległo ok. 12 tysięcy Turków i 1 500 wojsk sprzymierzonych, z czego połowę stanowili Polacy.

Przed wyruszeniem śladami polskiego króla, zatrzymujemy się na chwilę przed kamieniem węgielnym wmurowanym pod pomnik Jana III Sobieskiego. Został on zamieszczony 12 września z okazji 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej z udziałem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Inicjatorami projektu są Krakowskie Bractwo Kurkowe oraz Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie w Krakowie.

Wśród zieleni na obrzeżach lasu widzimy młode drzewko. Choć wygląda niepozornie, ma dość interesującą historię. To młoda lipa, zasadzona przez grupę Polaków, którzy aby uczcić rocznicę bitwy wyruszyli z Krakowa do Wiednia, przemierzając na piechotę drogę, którą niegdyś pokonywały wojska Sobieskiego. W XVII wieku miejscowa ludność miała
w zwyczaju sadzić drzewa, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Tak też zrobiła ta grupa osób. Lipa na Kahlenbergu jest czternastym zasadzonym drzewkiem.


  

Nawigacja

Strona 1 2 3 4

Następna strona >>

  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags