wieczor_informacyjny
21.11.2016 godz. 18.30 – 22.00
Centrum Pastoralne „Emaus”, 1030 Wien, Strohgasse 24 (przy Kościele Polskim)

Tematyka:

• zasiłki dla bezrobotnych
• inne świadczenia socjalne
• ubezpieczenia zdrowotne
• ubezpieczenia materialne
• renty i emerytury
• porady dla młodych matek
(przedszkola publiczne i prywatne w Wiedniu, Mutter-Kind-Pass,
urlop macierzyński i „Kinderbetreuungsgeld“, ochrona matek ze strony
pracodawcy podczas urlopu macierzyńskiego („Mutterschutz“),
możliwości kształcenia podczas urlopu macierzyńskiego)
• jednoosobowa działalność gospodarcza
• księgowość
• podatki
• mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe
• logopedia
• nauka języka polskiego w Austrii
• rola konsula w przypadkach losowych
• możliwości świadczenia pracy i prowadzenia działalności
przez Polaków w Austrii
• przekazanie podstawowych informacji
o możliwościach pomocy ze strony WPHI
dla polskich podmiotów gospodarczych
• dostęp do bazy WPHI firm polskich i austriackich

W godz. 18.30 do 22.00 na Państwa indywidualne pytania odpowiadają:
> wykwalifikowani specjaliści w proponowanej tematyce
> przedstawiciel Wydziału Konsularnego Ambasady RP
> przedstawiciel WPHI
> polscy prawnicy

Pobierz plakat (pdf)

Kontakt:
office@forumpolonii.at
0699 114 94 731
0676 879 712 772
wien@trade.gov.pl
01 877 73 12
wieden.amb.wk@msz.gov.pl
01 870 15 138, – 114, – 139

Projekt jest współfinansowany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Wiedniu (Ministerstwo Rozwoju) oraz w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags