p6240037top.jpg

W dniu 24 czerwca 2010 miało miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń kulturalnych różnych narodowości zamieszkujących Wiedeń. Gospdarzem wieczoru, który tym razem odbył się w arkadach Ratusza, był burmistrz miasta Wiednia dr. Michael Häupl.Po przywitaniu przybyłych gości przez mag. dr. Andreasa Mailath- Pokornego, głos zabrał burmistrz,kierując ciepłe słowa do wszystkich obecnych, dziekując im za trud i pracę, jaką wkładają w działaność dla poszerzenia oferty kulturalnej miasta Wiednia, ze szczególnym podkreśleniem społecznego   charakteru tych działań.Nie zabrakło naturalnie dr.Haydara Sari, szefa Referatu do spraw aktywności interkulturalnych, który ma bezposredni kontakt z organizatorami emigranckiej kultury i jak może wspiera ich wysiłki.Ciepły, letni  wieczór, bałkańska muzyka pop i znakomity bufet przyczyniły się do bardzo udanej atmosfery tego barwnego, międzynarodowego spotkania.

 

Tekst i foto: Grazyna Garbolewski

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags