Weź udział w konkursie i kibicuj Małyszowi podczas skoków narciarskich w Zakopanym !
Do wygrania 2 komplety biletów dla 2 osób na Puchar Swiata w Skokach Narciarskich 21 i 22 stycznia!

Kochani!

Sezon skoków narciarskich w pełni. Dla nas Polaków , wielbicieli tej pięknej dyscypliny sportu i fanów Adamy Małysza zbliża się jednak wydarzenie szczególne – Puchar Swiata w zimowej stolicy Polski Zakopanem w dniach 21 i 22 stycznia 2011.
Dzięki współpracy z Biurem Podróży Tour&Travel z Zakopanego, które zajmuje się sprzedażą biletów na Puchar Świata, wśród czytelników naszego Portalu rozlosujemy 2x po 2 bilety , które umożliwią Wam bezpłatny wstęp na loty konkursowe.
Wystarczy wziąć udział w konkursie , odpowiedzieć na pytania i nadesłać odpowiedź drogą mailową do Redakcji w terminie do 16.01. 2011.
[smartads]


Tym, do których los się uśmiechnie i wygrają bilety wstępu na to wyjątkowe wydarzenie, Tour&Travel oferuje pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych na czas pobytu w Zakopanem.

Tour&Travel Poland

A oto nasze pytanie konkursowe:

  • Jak się nazywa skoczek, który w Pucharze Świata odniósł najwięcej zwycięstw z rzędu?
  • Jakie imię nosi największa skocznia narciarska w Polsce, na której rozgrywane są konkursy Pucharu Świata?
  • Podaj nazwę i rok powstania Biura Podróży, które zajmuje się sprzedażą biletów na Puchar Swiata w Zakopanem i ufundowało naszą nagrodę konkursową?
  • W którym roku założone zostało Stowarzyszenie Kulturalno-Informacyjne ipolen.at?

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno Informacyjne ipolen.at www.ipolen.at Strone informacyjną www.imprezy.at zwanymi dalej Organizatorami.
2. Okres nadsyłania trwa od  do dnia  05.01.2011.Podanie wyników na stronach internetowych Organizatorów nastąpi w dniach od 17.01.2011
3. Nagrodą w przeprowadzonym konkursie są 2 komplety biletów dla 2 osób na Puchar Swiata w Skokach Narciarskich 21 i 22 stycznia 2011 roku w Zakopanem. Biuro Podróży Tour&Travel proponuje odpłatnie bilety na skoki 23.1.2011.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
– miejscem zamieszkania jest Austria.
– prześle maila na adres redakcji z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe oraz danymi osobowymi ( imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.
8. Informacja, którzy z uczestników konkursu zdobył nagrodę w okresie konkursowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorow w terminie 17.01.2011
9. Nagrodę w konkursie należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie  2 dni  pod rygorem utraty prawa do nagrody.
10. Uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na stronie www.ipolen.at
11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail office@ipolen.at w terminie do 30.01. 2011
13. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
14. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags