Stolica Polski, Warszawa, warta jest podróży i zwiedzenia.Miasto przebudzone z komunistycznego marazmu oczarowuje aktualnie nie tylko wieloma zabytkami ,ściśle związanymi z naszą historią narodową , ale także swoją współczesną architekturą, dynamizmem i tętniącymi życiem bulwarami pełnymi eleganckich sklepów i dobrych restauracji.

Zamek Królewski, warszawska Starówka, Kolumna Zygmunta , Pałac na Wodzie w Łazienkach, liczne muzea i galerie miasta czekają by je odkryć i przekonać się , jak piękna jest znowu stolica naszego kraju.

Oszczędźcie sobie Państwo męczących podróży samochodem „polskimi drogami”!

ÖBB-Austriackie Koleje Państwowe – oddały do użytku trzy bezpośrednie, szybkie i wygodne połączenia kolejowe z Wiednia do Warszawy. A my zapraszamy Państwa do konkursu, w którym nagrodą jest weekend w nadwiślańskiej metropolii oraz bilety na dowolne przestawienie w Teatrze Wielkim

Odpowiedz na pytania konkursowe i wygraj darmowy przejazd koleją (pierwszą klasą) oraz dwa noclegi w luxusowym hotelu w Warszawie.

[smartads]


A oto pytania konkursowe:

1. Ile kosztuje bilet dla dziecka pod opieką opiekuna w opcji – „dziecko nie ukończyło 15-tego roku życia?”

……………….

2. Jaki jest numer Call Center ÖBB?

………………………..

3. Jak jest godzina przyjazdu pociągu D 406 z Wiednia do stacji Warszawa Centralna

……………………………

Odpowiedzi na te 3 pytania prosze przesłać mailowo na adres office@ipolen.at

Do 15.XI 2010.

Wszystkie odpowiedzi znajdziecie na stronie www.oebb.at

Zyczymy powodzenia !!!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez

Stowarzyszenie Kulturalno Informacyjne ipolen.at www.ipolen.at

Strone informacyjną www.imprezy.at

zwanymi dalej Organizatorami.

2. Okres nadsyłania trwa od 15.09.10 do dnia 15.11.10 Podanie wyników na stronach internetowych Organizatorów nastąpi w dniach od 16.11.10

3. Nagrodą w przeprowadzonym konkursie jest

– weekendowy pobyt w hotelu dla dwóch osób – w hotelu w Warszawie oraz bilety kolejowe dla 2 osób.Takze bilety na przedstawienie do Teatru Wielkiego.

4. Pytania konkursowe znajdują się na stronie www.ipolen.at – na pytania konkursowe należy odpowiedzieć drogą mailową- na mailu.

Uczestnik powinien dokładnie podać odpowiedzi na pytania konkursowe

office@ipolen.at office@imprezy.at

5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

– miejscem zamieszkania jest Austria.

-prześle maila z poprawnymi odpowiedziami na pytania umieszczone na stronie www.ipolen.at www.imprezy.at – oraz numer telefonu .

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

8. Informacja, którzy z uczestników konkursu zdobył nagrodę w okresie konkursowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorow w terminie 16.11.10 – 20.11.10

9. Nagrodę w konkursie należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub upoważnić Organizatora do przesłania listem poleconym na wskazany adres. Odbiór nagrody przez zdobywcę nagrody powinien nastąpić w terminie 30 dni od postawienia nagrody do dyspozycji zdobywcy nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

10. Uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie www.ipolen.at

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail office@ipolen.at w terminie do 21.10.2010.

13. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

14. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

Warszawa centralna