W tym roku XXI Dni Kultury Polskiej w Austrii rozpoczną się od ósmego września polonijnym świętem plonów na Kahlenbergu a zakończą się dwudziestego października w ratuszu trzeciej dzielnicy Wiednia.
Oficjalne rozpoczęcie planowane jest jednak na piętnastego września. Przeglądając program festiwalu trudno dopatrzyć się rewolucyjnych zmian. Festiwal będzie trwał wiele tygodni, zawierał imprezy tzw. stałe które odbywają sie corocznie. Fakt ten będzie z pewnością pożywką dla krytycznej części środowiska.
Czym będzie się różnil od wcześniejszych edycji?
Ja osobiście widzę dwie zasadnicze różnice.
Pierwsza, to zwiększenie liczby organizatorów imprez. Swiadczy to dobrze o integracji środowiska polonijnego w Austrii, tym samym o działalności Zarządu Forum Polonii w Austrii w tej kwestii.Ta „nowa” konstruktywna atmosfera z pewnoscią będzie procentować w przyszłości. Jest to zdobycz obecnego Zarządu, z którym mam przyjemność współpracować.
Druga różnica to profil Dni Polskich, który jest bardziej niż wcześniej zorientowany na Polonię Austriacką.
Zapraszamy Państwa do przeglądnięcia programu.
www.imprezy.at

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

XXI Dni Polskie w Wiedniu