Dla czytelników naszego portalu przygotowaliśmy kolejny konkurs, w którym wygrać można bilety dla 2 osób na jeszcze jedną muzyczną perełkę Festiwalu – „polski” koncert orkiestry Kremerata Baltica 22 lipca o godz. 19.30 z dziełami Chopina, Pendereckiego, Góreckiego.

[smartads]Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w bieżącym roku organizatorzy Festiwalu przewidzieli wiele propozycji muzycznych związanych w jakiś sposób z Polską- czy to utworów polskich kompozytorów, czy też punktów programu w wykonaniu polskich artystów muzyków. Tak więc obok takich znakomitości sceny muzycznej jak Elina Garanca, Gidon Kremer, Daniel Hope, Alfred Brendel, Kit Armstrong czy wreszcie objawienia ostatniego Konkursu Chopinowskiego, Ingolfa Wundera, wystąpią w ramach Festiwalu Kwartetów Smyczkowych m.in. także Szymanowski Quartet i Silesian String Quartet. Tę część Festiwalu pragniemy Państwu szczególnie zareklamować.

Za „wynalazcę” gatunku kwartet smyczkowy uważa się Josefa Haydna, który podarował tej królewskiej dyscyplinie muzyki kameralnej niewyobrażalne 83 (!) dzieła. Większość z nich napisał on swego czasu właśnie w Pałacu Esterhazych, których był nadwornym kompozytorem. Nie przez przypadek więc organizatorzy zdecydowali się położyć muzyczny punkt ciężkości na dzieła tego genialnego twórcy.

Zobacz zapowiedz koncertu

A oto pytanie konkursowe:

Jacy soliści zagrają z orkiestrą Kremerata Baltica na koncercie 22 lipca w Pałacu Esterhazy
w Eisenstadt ?

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno Informacyjne ipolen.at www.ipolen.at Strone informacyjną www.imprezy.at zwanymi dalej Organizatorami.
2. Okres nadsyłania trwa od do dnia 10.07.2011.Podanie wyników na stronach internetowych Organizatorów nastąpi w dniach od 15.07.2011
3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
– miejscem zamieszkania jest Austria.
– prześle maila na adres redakcji z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe oraz danymi osobowymi ( imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.
6. Informacja, którzy z uczestników konkursu zdobył nagrodę w okresie konkursowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorow w terminie 15.07.2011
7. Nagrodę w konkursie należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie 2 dni pod rygorem utraty prawa do nagrody.
8. Uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na stronie www.ipolen.at
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail office@ipolen.at w terminie do 28.07. 2011
11. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
12. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags