W dniu 3.12.2010 w siedzibie Stowarzyszenia „Takt“ w 9 dzielnicy Wiednia odbyło się zebranie prezesów stowarzyszeń należących do organizacji dachowej Forum Polonii w Austrii. Spośród 15 organizacji skupionych w Forum przybyło 8- miu ich przedstawicieli oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył Prezes Forum Andrzej Lech.

[smartads]

Tematem rozmów były aktualna sytuacja stowarzyszeń członkowskich Forum oraz ocena XIX Dni Kultury Polskiej w Austrii w kontekście zbliżającego się jubileuszu ich XX – lecia.
Istotnym punktem programu Rady Prezesów była rozmowa n/t uzyskania przez Polonię statusu mniejszości narodowej. W tej kwestii bardzo przydatna okazała się obecność Konsula Ambasady RP w Wiedniu , Pana Tadeusza Oliwińskiego. W swojej krótkiej ale bardzo treściwej wypowiedzi udzielił on cennych rad i wskazówek członkom zespołu d/s mniejszości narodowej.
Spotkanie zakończyła rozmowa na temat pozyskiwania funduszy na działaność organizacji polonijnych. Rozmowy toczyły się w bardzo konstruktywnym klimacie.

Redakcja ipolen.at

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags