– nasza wspólna droga do rozszerzenia Unii Europejskiej 2004 –

pod takim tytułem odbyła się w galerii “SALA TERRENA” …

Urzędu Miasta Mödling w dniach 11 do 21 Marzec 2004 wystawa polskich twórców.
Wystawa zorganizowana została pod patronatem Referatu Kultury miasta Mödling przy znacznym współudziale Prezesa Forum Polonii w Austrii Mag. Andrzeja Lecha.

Na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę w dniu 11.03.04 przywitał licznie zgromadzonych gości oraz wygłosił słowo wstępne radny miejski do spraw kultury i sztuki Paul Werdenich. Prezentacji wystawy dokonał Kierownik Miejskiego Referatu d/s Kultury Jörg Miggitsch. W sposób mistrzowski opisywał prace poszczególnych twórców zwracąjac szególną uwagę na związki człowieka ze środowiskiem, w którym żyje oraz na paralele między uczuciami ludzkimi a tematem wystawy “KRUCHE I PRZEJRZYSTE”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał burmistrz miasta Mödling Labg. Hans Stefan Hintner. W jego przemówieniu nie brakło elementów historii naszych krajów zarówno tej dalekiej z okresu Odsieczy Wiedeńskiej jak i tej bliższej z czasu II Wojny Światowej. Na zakończenie mówca nawiązał do najnowszej historii, którą realizujemy aktualnie sami ,to znaczy do budowy wspólnej Europy. Myślę, że z przesłaniem przemowy pana burmistrza zgodzimy się wszyscy – chcielibyśmy aby Europa, do której zmierzamy była “PRZEJRZYSTA” jednakże, by w żadnym wypadku nie była “KRUCHA”. W imieniu artystów zabrał głos Prezes Forum Polonii w Austrii Mag. Andrzej Lech. Wyraził on słowa podziękowania pod adresem władz miasta Mödling za organizację i patronat nad wystawą, serdeczne przyjęcie młodych artystów i gościnę. Wśród zaproszonych obecny był na wernisażu Konsul d/s Polonii w Austrii Andrzej Kuźma.
Ceremonię otwarcia uświetnił występ kwartetu klarnecistów ze szkoły muzycznej miasta Mödling prowadzonego przez Bernharda Zinglera.
Na wystawie podziwialiśmy wyroby artystow z różnych dziedzin sztuki. Były odlewy z brązu, malarstwo olejne, wyroby ze szkła artystycznego , rzeźby w drewnie oraz wyroby ceramiczne.
Odlewy z brązu wykonane ręką młodej artystki Marii Białynickiej-Biruły (praca dyplomowa ASP Warszawa) przedstawiały główki dziecięce patrzące szeroko otwartymi oczami na świat wyrażając spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Maria Veltuzen-Nagrabecka i Leszek Nagrabecki przedstawili niepowtarzalną kolekcję wyrobów ze szkła- świeczników , flakonów, mis , waz…. od przeźroczystych po zadziwiające pełną paletą barw tęczy.
Jeremi Nagrabecki (junior) student polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim pociągnięty zamiłowaniem do sztuki rodziców zaprezentował interesującą kolekcję lamp stanowiących bardzo ciekawe połączenie wyrobów szkła artystycznego z elementami oświetlenia. Zapewniam, że nikt z nas nie powstydziłby się takich elementów iluminacyjnych w swoim domu.
Związek człowieka z naturą wyraźnie dominował w obrazach olejnych Krzysztofa
Kokoryna oraz ceramicznych obiektach Jerzego Cyganiewicza.
Filigranowe rzeźby w drewnie Marcina Rzasy zadziwiały niezwykłym klimatem oraz nietypową dla tego materiału kruchością.

Wystawa wzbudziła znaczne zainteresowanie i sądzę, że osiągnęła swój cel. Promowanie polskiej kultury w Austrii jest ważnym elementen zbliżenia naszych krajów a być może przyczyni się do obalenia pewnych negatywnych mitów o Polsce, szczególnie teraz w przededniu oficjalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Relacja: Ewa Wichrowska
Zdjęcia: Władysław Wichrowski mgr inż.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags