Informacja o projekcie „Senat Polonii Europy”

„Senat Polonii Europy” to 7.dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego celem jest aktywizacja młodych działaczy polonijnych na rzecz tworzenia polskiego lobbingu w Europie. Projekt odbywa się w dn. 25 września – 2 października w Warszawie i Krakowie. Rekrutacja do projektu trwa do końca sierpnia. Do udziału zaproszone są osoby w […]

„Wieden jest inny“- Co miasto planuje dla poprawienia sytuacji migrantow?

Pandemia Covid 19 trzymająca nasz świat w żelaznym uścisku od ponad 2 lat, wydobyła na światło dzienne dotkliwie słabości systemów socjalnych i nierówności społeczne. Corona zaostrzyła istniejące już różnice w dostępie do opieki zdrowotnej  oraz  rynku mieszkaniowego, w szkolnictwie, na rynku pracy. Jedna z grup, które te zjawiska dotknęły najbardziej są migranci. Jak wskazują statystyki […]