Stowarzyszenie Kulturalno-Informacyjne „ipolen.at” zostało założone w kwietniu 2003 roku w Wiedniu.
Jest organizacją z gruntu apolityczną. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest prezentacja najwartościowszych osiągnięć polskich i polonijnych artystów we wszelkich dziedzinach sztuki oraz przybliżenie publiczności polonijnej sceny kulturalnej Wiednia.

Z drugiej strony działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na informowanie Polonii o przedsięwzięciach i imprezach polonijnych oraz na działania sprzyjające jak najbardziej pomyślnej integracji żyjących w Wiedniu Polaków. Celom tym służy istniejąca od października 2003 witryna internetowa „www.ipolen.at”
Prezesem Stowarzyszenia „ipolen.at” jest mgr Mirosław Wałęga, z wykształcenia muzyk, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i z pochodzenia bielszczanin, wychowanek bielskiego Liceum Muzycznego. Jego bogate kontakty ze środowiskiem artystycznym Bielska-Białej będące rezultatem zainteresowań zawodowych oraz silnych związków z miastem rodzinnym zaowocowały wieloma koncertami oraz przedstawieniami słowno-muzycznymi w wykonaniu artystów bielskich w Wiedniu. Dużym sukcesem był koncert zespołu TRICOLOR w ramach inauguracji działalności Stowarzyszenia w kwietniu 2003 roku. W ciągu następnych dwóch lat Stowarzyszenie „ipolen.at” zorganizowało w stolicy Austrii szeroki wachlarz imprez kulturalnych poczynając od występów aktorów Teatru Polskiego w B-B ze spektaklami słowno-muzycznymi opartymi na prozie Jana Pawła II poprzez programy muzyczne takie jak „Piosenki Leonarda Cohena” i „Ordonka” aż po prezentacje folkloru beskidzkiego w wykonaniu „Góralskiej Kapeli Baciarka”. Znaczne i ciągle rosnące w Wiedniu zainteresowanie kulturą „made in Bielsko-Biała” utwierdziło szefa Stowarzyszenia w słuszności obranej przez niego linii . Rozmowy podjęte z jego inicjatywy z władzami obu miast zaowocowały ideą dużego, długoterminowego projektu jeszcze ściślejszej współpracy i wymiany kulturalnej między Bielsko-Białą i Wiedniem.
W celu podkreślenia bogactwa historycznych powiązań Bielska-Białej ze stolicą monarchii austro-węgierskiej, które do tej pory widoczne są szczególnie w architekturze miasta, projekt ten otrzymał nazwę „Mały Wiedeń pozdrawia”/ „Das kleine Wien grüßt”.

To może Cię też zainteresować