„Profilaktyka młodzieży - zagrożenia w Internecie i poprzez media społecznościowe“

Zapraszamy na szkolenie Wien.Forum z cyklu : Kultura ,demokracja i prawa człowieka

Szkolenie Wien.Forum |Kultura, Demokracja i Prawa Człowieka oferuje wykłady i dyskusje oraz wspólną pracę nad strategiami podnoszenia świadomości i doskonalenia w zakresie poruszanych tematów.

MODERACJA : Mag.a Elif Tanyer-Laskowsky, Miasto Wiedeń – Integracja i Różnorodność

PREZENTER : Daniel Swaton, inspektor okręgowy. Funkcjonariusz ds. prewencji kryminalnej w zakresie zapobiegania przemocy i uzależnieniom wśród młodzieży
Biografia: Policjant w 10. dzielnicy od 2011 roku, głównie aktywny tam w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień wśród młodzieży, a także tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzyagencyjnej. Od 2019 roku członek zespołu trenerów „Profilaktyki radykalizacji” z cyklem warsztatów „[email protected]”. Od 2022 r. aktywny w szkoleniach multiplikatorowych z zakresu profilaktyki młodzieży i zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

W roku 2023/24 kontynuacja cyklu „[email protected]” i uzupełnienie go o temat główny „cyberprzestępczość”. Daniel Swaton jest żonaty i ma trzech synów.

CZWARTEK, 27 KWIETNIA 2023 R., GODZ. 17.00-19.00.
Amtshaus Favoriten, Keplerplatz 5, sala balowa na 1 piętrze, 1100 Wiedeń
Dostęp bez barier z windą: Gudrunstraße 128 (wejście na dziedziniec)

REJESTRACJA
drogą elektroniczną do 26 kwietnia 2023 r. na adres
[email protected]

To może Cię też zainteresować