W trosce o wykształcenie dzieci migrantów

Stu pięćdziesięciu uczestników spotkania Community Forum Wien pochodzących m.in.  z Polski, Serbii, Turcji, Madagaskaru czy Sri Lanki było zgodnych co do tego, iż wykształcenie jest kluczem do lepszej integracji. Inicjatorem tego barwnego, międzynarodowego spotkania, które odbyło się w połowie marca w wiedeńskim Ratuszu, było Magistratabteilung  17 odpowiedzialne za kwestie integracji w Wiedniu.

Ostatnie dekady doprowadziły do rosnącej heterogeniczności wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w całej Austrii. Zróżnicowanie spowodowane migracją jest szczególnie widoczne w miastach, a tu zwłaszcza w obszarze wiedeńskich szkół obowiązkowych. Procesowi temu towarzyszą specyficzne wyzwania dla miejskiego systemu edukacji oraz problemy, które masowo ograniczają szanse na dobre wykształcenie  uczniów z rodzin uboższych edukacyjne.

Fakt, że Austria jest społeczeństwem migracyjnym, był niestety przez dziesięciolecia ignorowany przez politykę- również w dziedzinie edukacji.  W związku z tym austriacki system szkolny charakteryzuje się szczególnie wysokim stopniem nierówności edukacyjnych wśród porównywalnych krajów (OECD). Niekorzystna sytuacja objawia sie w szczególnie dużym stopniu, jeśli dziecko urodziło się w rodzinie słabej ekonomicznie, z niskim wykształceniem rodziców, z językiem ojczystym innym niż niemiecki. W większości przypadków dzieci te nie są w stanie w trakcie swojej kariery szkolnej wyrównać deficytów, które przynoszą ze sobą  do przedszkola i szkoły.

Na szczęście ta sytuacja zaczyna się powoli zmieniać , przy czym Wieden przejął w tym procesie rolę prekursora tych zmian.  Obecny na spotkaniu  Viceburmistrz Wiednia , Pan Christoph Widerkehr, powiedział: „Miasto wzmacnia placówki oświatowe poprzez większe wsparcie językowe w przedszkolu, warsztaty edukacyjne dla rodziców, jak również działania promujące język niemiecki w szkole” . Miasto próbuje tez bezpośrednio zachęcić do partycypacji  w tych staraniach środowiska migrancie, czego przykładem było Community Forum Wien. Jego uczestnicy, pracując w grupach roboczych doszli do wspólnego wniosku: nie można dopuścić do pogłębienia się różnic w wykształceniu dzieci z rodzin o pochodzeniu migracyjnym i bez niego.

 „Bardzo ważne jest dla nas, aby doświadczenia i pomysły różnych społeczności były widoczne i słyszalne, aby można je było uwzględnić w nowych działaniach”– stwierdził Kemal Beztepe, zastępca Referatu do Spraw Integracji miasta Wiednia.

Spotkania  takie jak to ,dają  możliwość nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami  z różnych communitys , które angażują się  w temacie integracji oraz zrównania szans migrantów we wszystkich dziedzinach życia społecznego . Jeszcze raz pokazało ono , iż „ Wiedeń jest inny”.

Obecni na nim przedstawiciele redakcji iPolen mieli także okazję w milej, kolegialnej atmosferze poznać nowe osoby ze wspólnoty polonijnej w Wiedniu i wymienić się  doświadczeniami. Razem- jesteśmy silniejsi !

Relacja i foto : Grazyna Walega

Wiener Bildungschancen (wienxtra.at)

To może Cię też zainteresować