imgp0016top.JPG

W wypełnionej po brzegi Sali Galowej Biblioteki Narodowej w Wiedniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im.Ossolińskich gościem Wiednia”.     Już na starcie wydarzenie to wzbudziło ogromne zainteresowanie – do wyjątków należy raczej sytuacja, by przy tego typu oficjalnych okazjach nie starczyło miejsc siedzących.  Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przemów gości honorowych – pani Dr.Joanny Rachinger, dyrektor generalnej Austriackiej Biblioteki Narodowej, pana Dr.Adolfa Juzwenko, dyrektora  Zakładu Narodowego „Ossolineum” we Wrocławiu oraz Dr.Andreasa Fingernagel, dyrektora Działu Manusktyptów i Starych Druków. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali ministrowie kultury – Mag. Bogdan Zdrojewski w imieniu Rzeczypospolitej Polski  oraz Dr.Claudia Schmidt w imieniu Republiki Austrii . Wystawa zorganizowana została pod patronatem prezydentów obu państw-Prof.Lecha Kaczyńskiego i Dr.Heinza Fischera. Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości m.in. Ambasador RP w Austrii Dr.Jerzy Margański wraz ze współpracownikami Ambasady, przedstawiciele licznych instytucji państwowych m.in. PAN-u oraz Instytutu Kultury Polskiej oraz przedstawiciele Towarzystwa Polsko-Austriackiego z jego Prezydentem Prof. Theodorem Kanitzerem, który   jako inicjator tej wystawy otrzymał wyrazy uznania.
Głównym  powodem tak licznej frekwencji gości był jednak  temat tej wyjątkowej ekspozycji. Wystawa w Bibliotece Narodowej w Wiedniu stwarza jednorazową możliwość zobaczenia w jednym miejscu  najcenniejszych eksponatów ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum oraz lwowskiej Biblioteki im.V.Stefanyka . Są one jednocześnie największymi skarbami literatury polskiej , relikwiami tożsamości narodowej wielu pokoleń Polaków, którym nie dane było żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. A wszystko to bez konieczności podróży do Wrocławia czy Lwowa. Gorąco zachęcamy do jej odwiedzenia.

Redakcja www.ipolen.at

PS: Wystawa potrwa do 29.3.2009 , od wt. do nd. w godz. 10.00-18.00 oraz
w czw. 10.00-21.00, Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

„Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 2007 roku obchodził 190. rocznicę swojego istnienia. Przed 182 laty kolekcje biblioteczne Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego przewiezione zostały z Wiednia do Lwowa, miasta stołecznego Galicji i Lodomerii.
W lutym 2009 roku Zakład Narodowy z fragmentem zbiorów ilustrującym historię Fundacji Ossolińskiego złożył wizytę w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Przypomniał się w ten sposób miastu i bibliotece, z którymi Fundator zwiząny był w sposób szczególny.
W 32 gablotach zostały umieszczone najcenniejsze eksponaty ze zbiorów ZNiO. Wśród nich znalazły się obiekty pochodzące nie tylko z pierwotnej kolekcji Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego, lecz także z późniejszych darów i zakupów.”
11text.jpg

 

„Manuskrypty arcydzieł polskiej literatury zajmują wśród ossolińskich kolekcji miejsce szczególne. Rękopisy takich poetów jak Wacław Potocki (najwybitniejszy poeta polskiego baroku) czy Ignacy Krasicki (wielki poeta polskiego oświecenia) są ich perłami. Jednak o randze rękopiśmiennych kolekcji ossolińskich decydują autografy dzieł najwybitniejszych poetów i pisarzy literatury polskiej XIX wieku. Literatura ta bowiem pełniła w czasach rozbiorów funkcję profetyczną, kształtowała świadomość narodową Polaków. Wielcy poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Cyprian Kamil Norwid pozostawili po sobie dzieła, które podtrzymywały w Polakach wiarę w niepodległość, pozwalały im marzyć o suwerenności własnego państwa. Przechowywany w Ossolineum autograf epopei Adama Mickiewicza  Pan Tadeusz byl dla pokoleń Polaków — zwłaszcza tych pozostających na emigracji — symbolem utraconej Polski. Przywożąc go do Wiednia, przedstawiamy go po raz pierwszy poza granicami Polski. Pierwszy raz poza Polską prezentowane są także rękopisy Juliusza Słowackiego i największego polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry.”

3text.jpg

 

Fragmenty tekstu Małgorzaty Orzeł  pt.„ Losy Zakładu Narodowego im.Ossolińskich odbiciem historii Polaków od XIX do XXI wieku” zaczerpnięte z Katalogu Wystawy „Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im.Ossolińskich gościem Wiednia” . Wrocław 2009.

Foto: Grażyna Wałąga, Janina Osses-Frei

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags