Zasady otrzymywania renty po małżonkuO rentę po partnerze można się ubiegać w przypadku jego śmierci i pod warunkiem, że partnerzy żyli w legalnym związku małżeńskim.
Zmarły (-a) musiał być ubezpieczony co najmniej taki sam okres czasu, jak to jest wymagane w przypadku renty powypadkowej (Invaliditätspension) tzn. wymagany okres ubezpieczenia jest różny w zależności od wieku.

Rentę po partnerze można pobierać bez ograniczeń czasowych jeśli: – z malżeństwa tego pochodzą dzieci albo – jeżeli malżeństwo trwało co najmniej 10 lat -albo jeżeli małżonek ubiegający się o rentę po mężu (żonie) ukończył 35 lat. Jeśli wymienione warunki nie są spełnione, to pobieranie renty po małżonku prawo austriackie ogranicza do 2,5 lat.

W celu określenia wysokości renty porównuje się podstawę naliczania (Bemessungsgrundlage) zmarłego partnera z aktualną podstawą naliczania ubiegającego się o rentę po nim (również wówczas, gdy osoba ta jest jeszcze aktywna zawodowo czyli pracuje). Jeśli kwoty te są równe, to wysokość „renty wdowiej” wynosi 40% uposażenia emerytalnego zmarłego partnera. Jeśli podstawa naliczania osoby ubiegającej się jest niższa, to może ona oczekiwać do 60% , jeśli zaś wyższa, to nie otrzyma ona ewentualnie nic.

Poza tym istnieją dodatkowe zabezpieczenia dla osób mało zarabiających. Renta jest wyższa, jeśli osoba ubiegająca się o nią zarabia w miesiącu poniżej EUR 1488,61 brutto. Z drugiej strony nie mają podstaw do ubiegania się o rentę po zmarłym partnerze osoby, których dochód miesięczny brutto wynosi więcej niż EUR 6720.

opracowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować