mw.jpg
Tak zwyczajnie i po prostu. Jako dziennikarz mam okazję odwiedzania wielu imprez kulturalnych z udziałem polskich artystów odbywających się w Austrii. Czy to na koncercie Urszuli Dudziak, grupy Jazz Band Ball, Budki Suflera, Beaty Szałapak, Golców, zespołu Tricolor, Berliner Philharmoniker czy też Symfonii Varsovii- można by jeszcze wymieniać długo- wszędzie spotykałem kolegów z bielskiej szkoły muzycznej.

Chęć przedstawienia bliżej wiedeńskiej Polonii ich osiągnięć artystycznych oraz Bielska, z którego się wywodzą, jako miasta o dużych tradycjach i o niezwykle bogatej ofercie kulturalnej , stała się motywem projektu , nad którym Stowarzyszenie „ipolen.at” zaczęło pracować końcem 2005 roku. Podążając za tym celem zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych -poczynając od koncertow grup takich jak „Tricolor” czy „Psio Crew” poprzez przedstawienia muzyczne w wykonaniu aktorów bielskiego Teatru Polskiego „Ballady Leonarda Cohena” i „Piosenki Ordonki” oraz spektakle słowno-muzyczne oparte na tekstach Karola Wojtyły aż po miądzynarodowe dożynki z udziałem regionalnych zespołów folklorystycznych. Wreszcie naszymi propozycjami udało nam się zainteresować urzędników wiedeńskiego Magistratu.Zwrotnym punktem w realizacji projektu była oficjalna wizyta w lutym 2006 w Bielsku-Białej przedstawiciela Wydziału Kultury Magistratu Miasta Wiedeń Dr. Haydara Sari na festiwalu „Bielska Zadymka Jazzowa”. Jest to jeden z licznie organizowanych przez miasto festiwali – można śmiało stwierdzić- o renomie światowej. Jego gwiazdami były już takie sławy jak Herbie Hancook czy Joe Zawinul. W tym roku gośćmi honorowymi obok wielu sław światowego jazzu byli Hank Jones i Joe Lovano.
Podczas tego pobytu członkowie delegacji z Wiednia mogli przekonać się także o widocznych w centrum Bielska-Białej na każdym kroku architektonicznych podobieństwach i historycznych związkach pomiędzy miastami.
Istotnym punktem wizyty było spotkanie delegacji z przedstawicielami władz miasta Bielsko-Biała min. wiceprezydentem , panem Zbigniewem Michniowskim, Naczelnikiem Wydzialu Promocji Miasta ,panią Anną Zgierską oraz Naczelnikiem Wydziału Kultury, panem Jerzym Pieszką, podczas którego podjęte zostały pierwsze decyzje o nawiązaniu współpracy i wymianie kulturalnej pomiądzy oboma miastami.
Jak w przypadku każdego projektu tego typu potrzebne nam było poparcie -udzieliły go nam takie osobistości jak Ambasador RP w Wiedniu
pan Marek Jędrys, Profesor Adam Zieliński i inni (patrz: logos na stranie internetowej).
Projekt „Mały Wiedeń pozdrawia” ciągle się rozwija, wiele pomysłów udało nam się już zrealizować, inne są w trakcie przygotowań, jeszcze inne upadły lub ze względu na kompleksowość przygotowań zostały przełożone na okres późniejszy.
Cel projektu pozostał jednak ten sam- zbliżenie do siebie obu miast odległych od siebie przecież tylko o 320 km , odświeżenie wcześniejszych tradycji współpracy, zaprezentowanie mieszkańcom stolicy Austrii interesującej oferty kulturalnej Bielska-Białej – „Małego Wiednia” z jednej strony, a z drugiej przypomnienie wiedeńskiego esprit, który żyje w pamięci wielu Bielszczan do dnia dzisiejszego.
Zapraszam Państwa do zapoznania sie z programem projektu oraz recenzjami z imprez kulturalnych na stranie internetowej www.ipolen.at

mgr Mirosław Wałęga

To może Cię też zainteresować