Akademia Górnośląska im. Wojciecha KorfantegoAkademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego) jest najstarszą niepubliczną uczelnią na Górnym Śląsku. Od ponad 30 lat oferuje 13 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 wydziałach, ponad 50 specjalności studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

Wydział Zamiejscowy Akademii Górnośląskiej w Wiedniu powstał w 2008 roku na podstawie decyzji wydanych przez władze Republiki Austrii (Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung) oraz przez władze Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Akademia Górnośląska jako jedyna polska uczelnia posiada zgodę na prowadzenie studiów na terenie Austrii. Wiedeńska oferta edukacyjna AG skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii. Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Więcej informacji na temat Uczelni znajdą Państwo na stronie: https://www.gwsh.pl/


Zobacz więcej informacji na temat studiów w Austrii

Akademiki, Stypendia, Kursy niemieckiego

Zapraszamy na studia w Wydziale Zamiejscowym Akademii Górnośląskiej w Wiedniu:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

(studia I stopnia – licencjackie, niestacjonarne – zaoczne, 3 lata – 6 semestrów)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/wieden/wieden-biznes-logistyka-transport-miedzynarodowy.html

 

ZARZĄDZANIE

(studia II stopnia – magisterskie, studia online, 2 lata – 4 semestry)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/studia/zarzadzanie-magisterskie.html

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

(studia podyplomowe, zajęcia online, 2 semestry – 160 godzin)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-wieden.html

 

AKADEMIA E-MARKETINGU

(studia podyplomowe, zajęcia online, 2 semestry – 160 godzin)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/studia/podyplomowe-e-marketing.wieden.html

 

AJURWEDA – HOLISTYCZNA KONCEPCJA ZDROWIA

(studia podyplomowe, zajęcia online, 2 semestry – 252 godzin)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-ajurweda-online.html

 

FOTOGRAFIA W TERAPII I ROZWOJU OSOBISTYM

(studia podyplomowe, zajęcia online, 2 semestry – 160 godzin)

Więcej nt. kierunku na stronie: https://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-fotografoterapia.html

 

Miejsce odbywania się zajęć: VHS Favoriten Volkshochschule, Arthaberplatz 18, 10 Bezirk, 1100 Wien.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w Akademii Górnośląskiej zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Studentów:

tel. stacjonarny: +48 32 357 05 42

tel. kom.: +48 607 107 490

e-mail: [email protected]

To może Cię też zainteresować